Tijdlijn Programma Centrum Heerenveen

In het Programma Centrum Heerenveen leest u over de plannen om een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum van Heerenveen te krijgen.

Tijdlijn plannen Programma Centrum Heerenveen
2020-2028 Uitvoering projecten van Programma Centrum
Tweede helft 2020 Start uitvoering project verbindingen tussen het centrum en sportstad
2020 Opbouw projectorganisatie om plannen Programma Centrum te realiseren
Juli 2020 Besluit kadernota gemeenteraad: kadernota 2021-2024. Welk deel van totaalbudget gemeente Heerenveen beschikbaar voor de projecten in het centrum?
Februari 2020 Start stegenplan
Januari 2020 Centrumvisie definitief: start vervolgtraject
16 december 2019 Vaststelling centrumvisie door gemeenteraad Centrum visie Heerenveen (vastgesteld 19 december 2019) (PDF 10 MB)