Tsjerkebleek – Heechein evenemententerrein

Op deze pagina leest u informatie over de inrichting van het Tjerkebleek – Heechein evenemententerrein. In april zijn de plannen met inwoners besproken. Zoveel mogelijk wensen en aandachtspunten zijn in de definitieve tekeningen verwerkt. Soms is er sprake van tegengestelde belangen en kan niet iedereen tevreden worden gesteld. 

Definitieve plannen

Op 5 juli is er een inloopbijeenkomst in Leppehiem Mienskipssintrum (Zaal FCE). Tussen 16.30 en 18.30 uur kunt u in de tekeningen bekijken en uw vragen stellen.

Wat is er veranderd?
Tsjerkebleek
Op het Tsjerkebleek blijven de twee kastanjebomen en een grote linde staan. De wandelpaden zijn hierop aangepast en lopen nu om de bomen heen. Dit wandelpad vormt ook de doorlopende wandelroute aan deze zijde van de weg.

Definitief_ontwerp_evenemententerrein (PDF 479 kB)

Heechein
In overleg met bewoners is gekozen voor bomen langs het Heechein in blokvorm. Langs het Heechein komt ook een haag. Deze vormt een afscheiding tussen het autoverkeer en de voetgangers.
De eigendomsgrens van de bewoners van het Heechein wordt met een lijn in de bestrating aangegeven. Hier en daar komt een parkeerplaats tussen de bomen. Er is ook nagedacht over stalling van fietsen.
De bushalte blijft ongeveer op dezelfde plek. Daar komt ruimte om de fiets te parkeren

De perenbomen ter hoogte van Heechein 46 tot en met 60 worden vervangen door parkeerplaatsen en een haag. Aan de overzijde van de weg worden nieuwe blokbomen geplaatst, waardoor het beeld aansluit bij het andere deel van Heechein.

Evenemententerrein
Op het evenemententerrein blijft plaats voor de feesttent. Er worden nieuwe bomen geplaatst en nieuwe paden aangelegd. De straat, trottoir en parkeerplaatsen krijgen dezelfde uitstraling als het Heechein. De parkeerplaatsen nabij de passantenhaven worden in een open verharding gemaakt, waardoor ze een groene uitstraling krijgen. Rondom de parkeerplaatsen komt een haag.

Definitief_ontwerp_Tsjerkebleek – Heechein (PDF 519 kB)

Zie ook

Definitief_profiel_Tsjerkebleek Heechein (PDF 358 kB)

Definitief_profiel_Welgelegen Heechein (PDF 315 kB)