Overzicht

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 15 maart 2017. Voor alle informatie rondom deze verkiezingen en het stemmen, kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl en www.kiesraad.nl. Voor een aantal onderwerpen moet u bij de gemeente Heerenveen zijn.

 

 

Uitslag

Opkomst 81.65%

Lijstnummer

Partijnaam Aantal stemmen
1 VVD 6259
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3378
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 3120
4 SP (Socialistische Partij) 3781
5 CDA 4318
6 Democraten 66 (D66) 3757
7 ChristenUnie 1106
8 GROENLINKS 2996
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 125
10 Partij voor de Dieren 869
11 50PLUS 898
12 OndernemersPartij 57
13 VNL (VoorNederland) 107
14 DENK 238
15 NIEUWE WEGEN 86
16 Forum voor Democratie 522
17 De Burger Beweging 25
18 Vrijzinnige Partij 3
19 GeenPeil 13
20 Piratenpartij 101
23 Libertarische Partij (LP) 0
24 Lokaal in de Kamer 31
Totaal (stemcijfer) 31790

Blanco             48

Ongeldig         75

In het document Uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen 2017 vindt u alle gegevens op een rij (PDF 155 kB).

Tussentijdse opkomst

Om 19.00 uur heeft 71,06% van de kiesgerechtigde inwoners van Heerenveen gestemd. Stemmen kan vandaag tot 21.00 uur in één van de 35 stembureaus.

Opkomst 16.00 uur 45,39%, opkomst 13.00 uur 30,15%, opkomst 10.00 uur 14,09%.

Stempas

Stemmen met uw stempas en identiteitsbewijs

Om te stemmen hebt u een stempas nodig. Deze pas ontvangt u via de post in de periode van 20 februari tot en met 25 februari 2017. Ook hebt u een identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. U mag een identiteitsbewijs gebruiken dat geldig is tot 16 maart 2012 of later.

Geen stempas ontvangen?

Hebt u geen stempas ontvangen? U kunt tot dinsdag 14 maart 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen op het gemeentehuis. Controleer of u wel staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die op 30 januari 2017 in de gemeente Heerenveen stond ingeschreven, krijgt een stempas thuisgestuurd.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis. Daarmee kunt u stemmen. Zoekgeraakte stempas teruggevonden? Dan kunt u die niet gebruiken. Hij is niet meer geldig. U kunt alleen met uw nieuwe stempas stemmen.

Kiezerspas

Stemmen met een kiezerspas; u gaat stemmen in een andere gemeente

Als u zelf in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u krijgen door uw stempas vooraf om te ruilen bij de afdeling Publiek. Met uw kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een Kiezerspas aanvragen. Het formulier hiervoor krijgt u bij de afdeling Publiek of kunt u downloaden (PDF 42 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Ook dan ruilt u uw stempas in voor een kiezerspas.

Volmacht

Stemmen bij volmacht; iemand anders gaat voor u stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van de gemachtigde die voor u gaat stemmen. Dat mag iedereen zijn die in de gemeente Heerenveen woont en ook een stempas voor de Tweede Kamer verkiezing heeft ontvangen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Bij deze verkiezing mag uw identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen zijn.
De gemachtigde mag maximaal twee volmachtstemmen, gelijktijdig met de eigen stem, uitbrengen. Het geven van een machtiging, via uw stempas, kan tot op de dag van de stemming zelf.

U kunt ook iemand machtigen die buiten de gemeente Heerenveen woont en een stempas heeft ontvangen voor de Tweede Kamer verkiezing. Het formulier hiervoor krijgt u bij afdeling Publiek of kunt u downloaden (PDF 45 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen.

Stembureaus

Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur
Naam Straat Plaats
Verzorgingscentrum Leppehiem Leppedyk 37 Akkrum
Obs Akkrum De Stringen 1 Akkrum
Lantearne Dringelstrjitte 13 Akkrum
Dorpshuis De Jister Skoallereed 2 Aldeboarn
De Barte Ds Veenweg 10 De Knipe
It Deelshûs Tolvepaed 2 Haskerdijken
Gemeentehuis Crackstraat 2 Heerenveen
Zorgcentrum Mariënbosch Fok 55 Heerenveen
Obs van Maasdijkschool van Beyma thoe Kingmaweg 1 Heerenveen
Gymnastieklokaal De Optimist Barten 11 Heerenveen
Serviceflat Heerenhage Heerenhage 1 Heerenveen
Wijkcentrum de As Weegbree 72 Heerenveen
De Rinkelbom Zwanedrift 2 Heerenveen
De Atlas Fluessen 8 Heerenveen
Coornhertstate Vogelwijk 20 Heerenveen
Kantine HHC Quick Stick it Hege Stik 11 Heerenveen
MFA De Akkers Veluwelaan 47 Heerenveen
Zorgcentrum Heremastate Heremaweg 4 Heerenveen
Serviceflat Oranjewoud Serviceflat Oranjewoud 1 Heerenveen
Wijkcentrum de Kempenaer Dr Wumkeslaan 4 Heerenveen
Tellepark bewonersruimte ingang A Coehoorn van Scheltingaweg 163 Heerenveen
Sint Jozefschool ingang Commandeurstraat Heerenveen
de Heerenveense school Minckelersstraat 11 Heerenveen
Kantine VV Heerenveen Oranje Nassaulaan 21 Heerenveen
De Spil Schoterplein 27-28 Heerenveen
Meester Duisterhoutschool Domela Nieuwenhuisweg 5 Heerenveen
het Streekcentrum Schoterlandseweg 46 Jubbega
Dorpshuis it Pipegaeltsje Schoterlandseweg 221 Jubbega
De Kompenije Ericalaan 24 A Jubbega
It Trefpunt Schoterlandseweg 74 Mildam
Dorpshuis de Kiekenhof Molenweg 29 Nieuwehorne
Hartmanshûs de Kampen 1 Tjalleberd

Aanplakborden

In de week van 31 januari t/m 3 februari 2017 plaatst de gemeente de borden. De gemeente hanteert geen regels voor hoe te plakken. Wij vragen plakker daarbij wel om rekening met elkaar te houden.

Aanplakborden
Plaats Straat
Heerenveen Van Kleffenslaan Kruispunt JP Troelstralaan t.o. BP station
Heerenveen Ds Kingweg Kruisweg Oude Veenscheiding hoek Wilg / Els
Heerenveen Burg. Falkenaweg Kruispunt Oranje Nassaulaan / Rembrandlaan nabij Saskiaflat
Heerenveen Haskeruitgangen Kruispunt Jousterweg
Oudeschoot Marktweg Kruispunt Marktweg / Archimedesweg t.o. snackbar
Jubbega Schoterlandseweg Voor de oude J.B. Kansschool
Nieuwehorne Schoterlandseweg t.h.v. Sevenaerschool
Akkrum Ljouwerterdyk Nabij VVV
Akkrum De Stringen Parkeerplaats bij OBS Akkrum
Aldeboarn Jancko Douwamastrjitte Nabij speelterrein
Haskerdijken perceel land t.o. Dorpsstraat t.h.v overgang Leeuwarderstraatweg Nieuwebrug en Rijksstraatweg Haskerdijken