Ultra diepe geothermie A-ware

Aan de Saturnus op het Internationaal Bedrijventerrein (IBF) staat A-ware Cheese Production B.V. A-ware wil onderzoek doen naar de mogelijkheid om Ultra Diepe Geothermie (UDG) toe te passen. Dit is het ophalen van stoom met een temperatuur hoger dan 100 graden uit de ondergrond op een diepte van 5 tot 7 km.

Deze aardwarmte kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit voor de fabriek van A-ware. UDG is een goede manier om op een duurzame manier energie op te wekken. Voor het ophalen hiervan is de kennis van een mijnbouwbedrijf nodig, vandaar dat Vermilion betrokken is.

Actueel April 2018

Na ondertekening van de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een consortium van partijen de mogelijkheid van Ultra Diepe Geothermie (UDG)in Heerenveen onderzocht. Het doel van deze Green Deal is te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om UDG in Nederland in te zetten. Dit consortium bestaat uit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Milieu, nog zes andere consortia, Energie Beheer Nederland en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). In de afgelopen maanden heeft het consortium zich ingezet om zo goed mogelijk invulling te geven aan het Exploratie Werk Programma. Er is nu een voorstel waarin het noodzakelijke onderzoek op nationaal, regionaal en lokaal niveau is geformuleerd om de ontwikkeling van UDG verder te helpen.

De samenwerkende consortia zien in de toekomst mogelijkheden voor UDG in Nederland. Het consortium Heerenveen denkt dat een succesvolle ontwikkeling van een UDG project op de beoogde locatie in Heerenveen klein zijn. Dit is de conclusie van het consortium Heerenveen na geologische evaluatie van de beschikbare 3D seismiek. Het benodigde Dinantien carbonaat platform in de diepe ondergrond is in Heerenveen zeer waarschijnlijk niet aanwezig. De ontwikkeling van een UDG project op deze locatie is afhankelijk zijn van andere typen reservoirs. Het is nog niet aangetoond of deze wel of niet aanwezig zijn. Omdat de kans op een succesvol UDG project klein is, ziet het consortium te weinig potentie voor verdere UDG ontwikkeling in Heerenveen. Het consortium ziet wel kansen voor reguliere geothermie en zal zich de komende tijd gaan inzetten voor de uitvoer van een aardwarmteproject in Heerenveen.