Veel gestelde vragen renovatie Breedpad

Op deze pagina vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de renovatie van het Breedpad en de damwand.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op door te mailen: breedpad@heerenveen.nl

Vragen en antwoorden

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de voorbereiding en werkzaamheden?

We houden aanwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we onder andere via deze website en nieuwsbrieven die we huis-aan-huis bezorgen. De aannemer houdt u op de hoogte over de werkzaamheden zelf. Die brieven zullen wij als gemeente ook op deze pagina plaatsen.

De werkzaamheden beginnen op 6 maart, wat als de vergunning nog niet onherroepelijk is?

Er zijn bezwaren ingediend tegen de vergunning om aan de slag te kunnen. Zolang deze bezwaren behandeld worden, starten we niet met de werkzaamheden. Het kan dus zo zijn dat de werkzaamheden later starten.

Worden bewoners geïnformeerd mocht de trillingswaarde te hoog zijn?

Tijdens de gehele werkperiode zijn de trillingsmeters actief. Indien de toegestane trillingsnorm wordt overschreden, dan ontvangt de uitvoerder meteen bericht en zullen de werkzaamheden direct worden gestopt. Er wordt dan eerst gekeken wat er aan de hand is. Indien de overschrijding is ontstaan door werkzaamheden nemen we met de betreffende bewoner(s) contact op. In de brieven die u krijgt zijn ook telefoonnummers opgenomen wie u kunt bellen als u vragen heeft. Deze telefoonnummers komen te zijner tijd ook op deze website te staan.

Bij welke woningen worden de trillingsmeters geplaatst?:

Bij de vooropname wordt gekeken waar de kritische punten zijn. Dit zal bijv. gaan om woningen met een oude fundering. De gemeente zal het expertisebedrijf instrueren op te letten bij kwetsbare woningen en monumentale panden. Inmiddels is bekend dat er bij acht woningen trillingsmeters geplaatst worden.

In dit gebied ligt veel puin in de grond, wordt hier rekening mee gehouden?

Oude funderingen zijn wel bekend, maar “los” puin natuurlijk niet. Maar mocht blijken dat een plank door puin niet verder geduwd kan worden zal er technisch een oplossing gezocht worden.

Kan er verduidelijkt worden dat de Herenwal en Dekemastraat een 30km/u-zone is?

De 30km/u-zone begint al bij de Trambrug (Herenwal), een bord moet voldoende zijn. Dit stuk Herenwal staat wel op de lange termijnplanning om aangepakt te worden. Indien nodig wordt dit deel dan ook anders ingericht. Daarnaast geeft de nieuwe inrichting ook al het beeld van een woonstraat in een 30km/u zone weer. Verkeersgedrag en snelheid hebben met een aantal zaken te maken, waaronder de inrichting maar ook gedrag. We zien in andere gevallen ook dat de inrichting op orde is, maar weggebruikers niet hun gedrag aanpassen. Dit altijd een lastige situatie.

Hoe vaak krijgen wij te maken met dit soort werkzaamheden/overlast?

De gemeente heeft geregeld overleg met verschillende partijen (uitvoerders, nutsbedrijven e.d.), helaas is het niet altijd te voorspellen wat nutsbedrijven nog willen doen qua werkzaamheden. Normaal doen zij niet binnen vijf jaar werkzaamheden binnen hetzelfde gebied. Het gemeentelijk riool is al gerepareerd. De kolken moeten nog wel van het riool afgekoppeld.

Wordt het tegelwerk als eerst afgevoerd?

Eerst wordt de strook bij het water eruit gehaald. Deze stenen worden ergens anders eerst opgeslagen om geen overlast in de straat te veroorzaken. Dit doen we ook als we bezig gaan met de straat. De stenen in de straat worden opnieuw gebruikt. De tegels in het voetpad worden afgevoerd. Hier worden nieuwe tegels gelegd.