Veelgestelde vragen en antwoorden verkiezingen

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de verkiezingen.

Algemeen

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit op 1 februari 2021
 • U bent 18 jaar of ouder op 17 maart 2021
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Dit geldt ook voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Let op: indien u per 1 februari in de gemeente Heerenveen bent ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen binnen de gemeente Heerenveen. Bent u later dan 1 februari ingeschreven, dient u te stemmen in uw “oude gemeente”. Wel is het mogelijk om een kiezerspas in uw oude gemeente aan te vragen om te stemmen in een andere gemeente (bv. Heerenveen).

Voldoet u aan deze eisen? Dan ontvangt u uw stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas inclusief de gezondheidscheck (vragenlijst) De stempassen worden bezorgd tussen dinsdag 23 februari en zaterdag 27 februari.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst?

De kandidaatslijsten worden uiterlijk 13 maart huis-aan-huis bezorgd.

Ik woon sinds kort in de gemeente Heerenveen, waar moet ik stemmen?

Indien u per 1 februari in de gemeente Heerenveen bent ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen binnen de gemeente Heerenveen. Bent u later dan 1 februari ingeschreven, dient u te stemmen in uw “oude gemeente”. Wel is het mogelijk om een kiezerspas in uw oude gemeente aan te vragen om te stemmen in een andere gemeente (bv. Heerenveen).

Briefstemmen

Wat is briefstemmen

Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 een zogenoemde stempluspas. Die ontvangt u ook uiterlijk op 3 maart 2021. Met de stempluspas kunt u als 70-plusser:

 • zelf stemmen in het stemlokaal op 15, 16 en 17 maart 2021, of
 • iemand machtigen om voor u te stemmen, of
 • stemmen per brief.

Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting.

Daarnaast ontvangt u het Briefstempakket met daarin:

 • Uitleg over het briefstemmen
 • Een stembiljet met een envelop
 • Een retourenvelop
Stemmen per brief, hoe doe ik dat?

U krijgt het stemformulier en de stempluspas afzonderlijk toegestuurd. De stempluspas ontvangt u uiterlijk 3 maart, het stembiljet en de enveloppen ontvangt u uiterlijk 11 maart.

Hoe kunt u per brief stemmen?

 1. Vul het stembiljet in met de stem van uw keuze (net als anders in een stemhokje)
 2. Stop het ingevulde stembiljet in de stemenvelop
 3. Stop de stemenvelop én uw stempluspas inclusief uw handtekening in de retourenvelop
 4. Stuur uw retourenvelop per post op of lever het in bij het inleverpunt in het gemeentehuis.

 

Wanneer kan ik per brief stemmen?

U kunt uw stem per post uitbrengen zodra alle bescheiden zijn ontvangen. Briefstemmers ontvangen de stempluspas uiterlijk 3 maart en het stembiljet met bijbehorende enveloppen uiterlijk 11 maart.

Stemmen moeten voor 17 maart 21.00 uur binnengekomen zijn. Anders tellen ze niet mee, Stemmen per post kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur. Dan wordt uw brief op tijd bezorgd en kunnen we uw stem meetellen.

Waar is het inleverpunt voor briefstemmen?

In de gemeente Heerenveen is er 1 inleverpunt. U kunt op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 08.30 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur uw retour-envelop inleveren bij het Gemeentehuis, Crackstraat 2 in Heerenveen.

Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retour-envelop in ontvangst te nemen.

Kan ik als 70plusser ook fysiek gaan stemmen?

Met uw Stempluspas mag u ook fysiek gaan stemmen op woensdag 17 maart 2021.

Wij willen u echter dringend adviseren om gebruik te maken van het voorrecht om per brief te mogen stemmen.