Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen. 

Informatie voor politieke partijen

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezing? Dan kunt u voor 20 december 2021 de naam van uw politieke partij registreren. Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Dit geldt ook voor partijen die geregistreerd zijn voor de verkiezingen van een hoger orgaan (Tweede Kamer of Provinciale Staten).

Nieuwe partijnaam registreren

Nieuwe partijnamen moeten geregistreerd worden. U kunt hier een verzoek voor indienen bij het centraal stembureau van de gemeente Heerenveen. Dit kan tot en met 20 december 2021.

Registratieverzoeken die na deze datum binnenkomen worden buiten behandeling gesteld. De partij kan wel als zogenaamde blanco lijst meedoen aan de verkiezingen wanneer aan de voorwaarden betreffende kandidaatstelling wordt voldaan.

Voor de registratie heeft u het volgende nodig:

  • Een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging;
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Om uw politieke partij te laten registreren, betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van €112,50.

Neem voor het registreren van de partij contact op met de gemeente via verkiezingen@heerenveen.nl