De reguliere stembureaus in de gemeente Heerenveen zijn geopend van 7.30-21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij u in de buurt is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Heerenveen stemmen.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. De stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Heeft u een visuele beperking? In het stembureau Gemeentehuis is een stemmal met audio-ondersteuning beschikbaar. Met dit hulpmiddel kunnen kiezers met een visuele beperking zelfstandig hun stem uitbrengen.

Bewoners in verzorgingshuizen kunnen op woensdag 15 maart op een bepaalde tijd hun stem uitbrengen in de eigen locatie. Zij krijgen daarover bericht. Deze locatie is niet toegankelijk voor andere kiezers.

Reguliere stembureaus


Onderstaande stembureaus zijn woensdag 15 maart geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Zoekt u een ander stemlokaal? Op de website van Waar is mijn stemlokaal.nl vindt u alle stemlokalen in Nederland.

Heerenveen

 • Gemeentehuis, Crackstraat 2, uitgerust met stemmal en soundbox
 • Speelgoedbank Heerenveen, Van Helomalaan 2
 • OBS van Maasdijkschool, van Beijma thoe Kingmaweg 1
 • Gymzaal de Optimist, Barten 11
 • Heerenhage, Heerenhage 13
 • Wijkcentrum de As, Weegbree 72
 • De Rinkelbom, Zwanedrift 2
 • Gymzaal OBS het Vogelnest, Scholeksterstraat 1a
 • Gymzaal MFC de Akkers, Veluwelaan 47
 • Hotel Heidehof, Golflaan 1
 • Wijkcentrum de Kempenaer, Dr Wumkeslaan 4
 • Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1
 • Bornego college, Ds Kingweg 1
 • Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11
 • Kantine VV Heerenveen, Oranje Nassaulaan 21
 • Gymzaal de Spil, Schoterplein 50

Akkrum

 • OBS Akkrum, De Stringen 1
 • De Lantearne, Dringelstrjitte 13
 • Leppehiem Miensskipssintrum, Leppedyk 37

Aldeboarn
It Andringahûs, Doelhôf 1

Haskerdijken
It Deelshûs, Tolvepaed 2

Jubbega

 • De Kompenije, Ericalaan 24 A
 • De Koppenjan, Schoterlandseweg 20
 • It Pipegaeltsje, Schoterlandseweg 221, ingang via Aise Bruggensweg

de Knipe
De Barte, Ds Veenweg 10

Mildam
Tjongerschool, Schoterlandseweg 95A

Nieuwehorne
Dorpshuis de Kiekenhof, Molenweg 29

Oudeschoot
Sionskerk, Marktweg 55

Tjalleberd
MFA Aengwirden, it Hiem 3

Mobiel stembureau

Deze locaties zijn vooral bedoeld voor eigen bewoners.

Herema State   geopend  van 10.00 tot  12.30 uur

Coornhert State geopend van 13.30-15.30 uur

Zorgcentrum Mariënbosch geopend van 13.00 tot 15.00 uur

Marijke Hiem geopend van 16.00 – 18.00 uur

De telling van deze stembureaus is openbaar en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis vanaf 21.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan aan bij de receptie.

Gemeentelijk stembureau

De gemeente Heerenveen stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in. Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart.

Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB de uitkomsten van de tellingen bekend. Het GSB stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op deze website gepubliceerd.

Het GSB heeft zitting in het Abe Lenstra stadion (Ingang D) Abe Lenstra Boulevard 19 8448 JA Heerenveen) op donderdag 16 maart 2023 vanaf 9.30 uur. Deze zitting is openbaar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan aan bij de Univé zaal, te bereiken via de trap en lift.