Stembureaus

De reguliere stembureaus in de gemeente Heerenveen zijn geopend van 7.30-21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Heerenveen stemmen. 

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. De stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Heeft u een visuele beperking? In het stembureau Gemeentehuis is een stemmal met audio-ondersteuning beschikbaar. Met dit hulpmiddel kunnen kiezers met een visuele beperking zelfstandig hun stem uitbrengen.

Om te voorkomen dat u in de rij moet staan vanwege drukte, is het slim om op een rustiger moment te stemmen. Meestal zijn de ochtend en het begin van de middag (voordat kinderen van school worden gehaald) rustiger. Tussen 16:00 en 20:00 uur is het meestal erg druk op de stembureaus.

Daarnaast zijn er extra stembureaus om de opkomst te spreiden:
Zorgcentrum Mariënbosch, Fok 55 (mobiel stembureau): open tussen 9.00 en 12.00 uur.
Winkelcentrum de Greiden, Jister 29 (bijzonder stembureau) open tussen 14.00 en 20.00 uur.

De telling van deze stembureaus is op het gemeentehuis.

Reguliere stembureaus

Onderstaande stembureaus zijn donderdag 6 juni geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Zoekt u een ander stemlokaal? Op de website van Waar is mijn stemlokaal.nl vindt u alle stemlokalen in Nederland.

Heerenveen

 • Gemeentehuis, Crackstraat 2, uitgerust met stemmal en soundbox
 • OBS van Maasdijkschool, van Beijma thoe Kingmaweg 1
 • Gymzaal de Optimist, Barten 11
 • Heerenhage, Heerenhage 13
 • Wijkcentrum de As, Weegbree 72
 • De Rinkelbom, Zwanedrift 2
 • Gymzaal OBS het Vogelnest, Scholeksterstraat 1a
 • Gymzaal MFC de Akkers, Veluwelaan 47
 • Hotel Heidehof, Golflaan 1
 • Wijkcentrum de Kempenaer, Dr Wumkeslaan 4
 • Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1
 • Marijke Hiem, Jan Mankeslaan 15 (ingang via H. Hebbesstraat)
 • Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11
 • Kantine VV Heerenveen, Oranje Nassaulaan 21
 • Gymzaal de Spil, Schoterplein 50
 • Oranjewoud Wonen, Vijverlaan 161 (voormalige serviceflat Oranjewoud)
 • Herema State, Heremaweg 4

Akkrum

 • OBS Akkrum, De Stringen 1
 • Leppehiem Miensskipssintrum, Leppedyk 37
 • De Lantearne, Dringelstrjitte 13

Aldeboarn
It Andringahûs, Doelhôf 1

Haskerdijken
It Deelshûs, Tolvepaed 2

Jubbega

 • De Kompenije, Ericalaan 24 A
 • It Pipegaeltsje, Schoterlandseweg 221, ingang via Aise Bruggensweg
 • voormalig J.B Kanschool, Gorredijksterweg 16a

de Knipe
De Barte, Ds Veenweg 10

Mildam
Tjongerschool, Schoterlandseweg 95A

Nieuwehorne
Dorpshuis de Kiekenhof, Molenweg 29

Tjalleberd
MFA Aengwirden, it Hiem 3

Gemeentelijk stembureau

De gemeente Heerenveen stelt voor de Eurpees Parlement verkiezing die gehouden worden op 6 juni 2024 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in. Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 7 juni.

Het GSB heeft zitting in de raadszaal van het gemeentehuis op vrijdag 7 juni vanaf 9.30 uur. Deze zitting is openbaar.

Op maandag 10 juni om 10.00 uur , na alle controles maakt de voorzitter van het GSB de uitkomsten van de tellingen bekend. Het GSB stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op deze website gepubliceerd.

Geplaatst op 10 februari 2023, 11:33 | Gewijzigd op 12 april 2024, 11:33

Nieuws