Veelgestelde vragen en antwoorden verkiezingen

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de verkiezingen.

Stempas van Heerenveen gekregen, maar u woont inmiddels in een andere gemeente?

U kunt stemmen in de gemeente Heerenveen. U kunt uw stempas ook laten omzetten in een kiezerspas, hiermee kunt u in ieder stembureau in de provincie Fryslân uw stem uitbrengen. Woont u inmiddels buiten Fryslân, dan kunt u alleen in de gemeente Heerenveen uw stem uitbrengen. Wel kunt u iemand machtigen uw stem te laten uitbrengen binnen de gemeente Heerenveen.

 

Ik woon sinds kort in de gemeente Heerenveen, waar moet ik stemmen?

Wie op 30 januari 2023 in de gemeente Heerenveen is ingeschreven, ontvangt een stempas voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân. Hierbij gelden de voorwaarden om te stemmen die al op de site staan. Bent u later dan 30 januari 2023 ingeschreven, dan ontvangt u een stempas van uw oude gemeente. Met de stempas kunt u stemmen in uw oude gemeente. Wanneer uw oude gemeente binnen Fryslân ligt, kunt u een kiezerspas aanvragen waarmee u dan in een stembureau in de gemeente Heerenveen uw stem kunt uitbrengen. Lukt dit niet, dan kunt u iemand in uw oude gemeente een volmacht verlenen.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst?

De kandidaatslijsten worden uiterlijk vrijdag 10 maart bezorgd.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

De stempassen worden uiterlijk woensdag 1 maart 2023 bezorgd. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer.

Mag ik stemmen?

U mag voor de provinciale statenverkiezing stemmen als u

  • op datum van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven bent in de gemeente Heerenveen
  • minimaal 18 jaar bent op 15 maart 2023 (geboren op of voor 15-3-2005)
  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 15 maart 2023

U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u

  • op datum van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven bent in onze gemeente
  • minimaal 18 jaar bent op 15 maart 2023 (geboren op of voor 15-3-2005)
  • Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent*

Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen.

* Bent u niet een EU-burger dan moet u rechtmatig verblijf hebben (artikel 8 lid a, b, c, d, e of l  van de Vreemdelingenwet). Oekraïners die verblijf hebben op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming hebben geen kiesrecht, omdat zij geen verblijfsrecht hebben op basis van het genoemde artikel/leden