Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en voor het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Voorwaarden om te stemmen

U mag voor de provinciale statenverkiezing stemmen als u

  • Nederlander bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • Op 30 januari 2023 in de provincie Friesland woont
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u

  • Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • Op 30 januari 2023 in het waterschap Fryslân woont
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen.

Hieronder kunt u meer lezen over de verkiezingen, zoals iemand machtigen om voor u te stemmen of informatie over de stempas.