Bezwaar maken per post

Kunt u uw bezwaar niet online indienen? Hebt u geen DigiD? Schrijft u liever een brief? Dan kunt u uw bezwaar ook per post indienen.

Wat zet u in uw bezwaar?

In uw brief vermeldt u in elk geval:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • het aanslagnummer van uw belastingaanslag
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van uw bezwaar
  • uw handtekening

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Voor de aanslag met datum 29 februari 2016 moet uw bezwaar uiterlijk 11 april 2016 bij de gemeente binnen zijn. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat bij wie u dit kunt doen. Als uw bezwaar te laat binnenkomt, neemt de gemeente het niet meer inhoudelijk in behandeling. Dit is zo bij wet geregeld.

Meer tijd nodig voor uw bezwaar?

Is uw reden om bezwaar te maken nog niet helemaal duidelijk? Of hebt u nog wat tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen? Dan kunt u een pro-forma bezwaar indienen. U geeft dan aan dat u bezwaar maakt en waartegen, maar dat de motivering later volgt. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en geeft aan wanneer uw motivering bij de gemeente binnen moet zijn.

Bezwaar toelichten

Wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten voordat de gemeente een beslissing neemt? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

Wel op tijd betalen

Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u een deel terug van wat u hebt betaald.

Wilt u later betalen?

Wanneer u uw belasting later wilt betalen, dan geeft u dat aan in uw bezwaar. U hebt niet automatisch uitstel als u bezwaar maakt. De gemeente stuurt u een brief of u uitstel krijgt of niet.

Hebt u kosten gemaakt?

Maakt u bij uw bezwaarprocedure kosten, voor bijvoorbeeld rechtsbijstand? Misschien kunt u die vergoed krijgen of een deel daarvan. Geef in uw bezwaar aan dat u een onkostenvergoeding wilt. U krijgt alleen kosten vergoed als u gelijk krijgt in uw bezwaar.
Uw bezwaar moet u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen. De datum vindt u in de bekendmaking van het besluit.

Waarheen stuurt u uw bezwaar?

Stuur uw bezwaar naar:
Gemeente Heerenveen
Team Belastingen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen