Digitaal belasting loket

Wilt u uw taxatieverslag bekijken? Uw OZB-aanslag downloaden? Of een overzicht zien van de rekeningen voor diftar? Kijk dan op het Digitaal belasting loket

Hoe werkt het Digitaal belasting loket?

Goed om te weten: bij de aanslagen zonder automatisch incasso staat dat u de aanslag voor 31 maart in één keer moet betalen (1 termijn). Deze informatie klopt niet: u kunt in twee  termijnen betalen. Voor 31 maart betaalt u de helft en de andere helft vóór 31 mei. Onze excuses voor deze verwarring.

Klik op de groene knop Digitaal belasting loket en log daarna in met uw DigiD. Dan komt u op uw persoonlijke pagina terecht. Hier kunt u:

  • de details van uw OZB-aanslag bekijken, zoals de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing
  • het taxatieverslag bekijken waarop uw OZB-aanslag is gebaseerd. U kunt de gegevens van uw woning bekijken, zoals de WOZ-waarde en de marktgegevens
  • de stand van zaken van uw betalingen inzien.
  • officieel bezwaar maken tegen uw OZB-aanslag. U kunt aangeven tegen welk onderdeel van uw aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • rekeningen voor de diftar (vuilnis) bekijken
  • automatische incasso regelen
  • kwijtschelding aanvragen
  • bankrekening wijzigen