Digitaal belasting loket

Wilt u uw taxatieverslag bekijken? Uw OZB-aanslag downloaden? Of een overzicht zien van de rekeningen voor diftar? Kijk dan op het Digitaal belasting loket

Hoe werkt het Digitaal belasting loket?

Door technische redenen is het nog niet mogelijk om het taxatieverslag in te zien via het E-Loket. We doen er alles aan om dit zo snel als mogelijk op te lossen. 

Goed om te weten: bij de aanslagen zonder automatisch incasso staat dat u de aanslag voor 31 maart in één keer moet betalen (1 termijn). Deze informatie klopt niet: u kunt in twee  termijnen betalen. Voor 31 maart betaalt u de helft en de andere helft vóór 31 mei. Onze excuses voor deze verwarring.

Klik op de groene knop Digitaal belasting loket en log daarna in met uw DigiD. Dan komt u op uw persoonlijke pagina terecht. Hier kunt u:

  • de details van uw OZB-aanslag bekijken, zoals de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing
  • het taxatieverslag bekijken waarop uw OZB-aanslag is gebaseerd. U kunt de gegevens van uw woning bekijken, zoals de WOZ-waarde en de marktgegevens
  • de stand van zaken van uw betalingen inzien.
  • officieel bezwaar maken tegen uw OZB-aanslag. U kunt aangeven tegen welk onderdeel van uw aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • rekeningen voor de diftar (vuilnis) bekijken
  • automatische incasso regelen
  • kwijtschelding aanvragen
  • bankrekening wijzigen