Digitale Belastingbalie

Wilt u uw taxatieverslag bekijken? Uw OZB-aanslag downloaden? Of een overzicht zien van de rekeningen voor diftar? Kijk dan op de Digitale Belastingbalie.

Hoe werkt het?

Klik op de groene knop Digitale Belastingbalie en log daarna in met uw DigiD. Dan komt u op uw persoonlijke pagina terecht. Hier kunt u:

  • de details van uw OZB-aanslag bekijken, zoals de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing
  • het taxatieverslag bekijken waarop uw OZB-aanslag is gebaseerd. U kunt de gegevens van uw woning bekijken, zoals de WOZ-waarde en de marktgegevens
  • de stand van zaken van uw betalingen inzien
  • officieel bezwaar maken tegen uw OZB-aanslag. U kunt aangeven tegen welk onderdeel van uw aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • rekeningen voor de diftar (vuilnis) bekijken
  • uw hond aangeven of afmelden
  • automatische incasso regelen
  • kwijtschelding aanvragen
  • bankrekening wijzigen