Moeite met betalen?

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan hoeft u misschien de belastingaanslag, of een deel daarvan, niet te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Kwijtschelding aanvragen als u niet kunt betalen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen via het Digitaal Belasting Loket of met het Aanvraagformulier kwijtschelding (PDF 47 kB). Het papieren formulier levert u in bij het gemeentehuis of stuurt u op naar:

Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Waterschapsbelasting

Kwijtschelding aanvragen voor de aanslag van het Waterschap? Dat doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

 • afvalstoffenheffing
 • Diftar+
 • rioolheffing
 • onroerendezaakbelasting (OZB)

Diftar+

Hoeveel kwijtschelding u krijgt op de aanslag Diftar+ is afhankelijk van het aantal personen dat aan het begin van elk heffingstijdvak op uw adres staat ingeschreven.

 • € 13,75 bij één persoon
 • € 20,00 bij twee personen
 • € 25,00 bij drie personen
 • € 28,75 bij vier personen
 • € 31,25 bij vijf personen
 • € 32,50 bij meer dan vijf personen

Waarvoor kunt u geen kwijtschelding aanvragen?

 • belastingen voor bedrijfspanden
 • toeristenbelasting
 • forensenbelasting

Vraag en antwoord


Welke voorwaarden zijn er voor kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en weinig spaargeld.

 • Uw inkomen is even hoog als een bijstandsuitkering, of ligt onder dat niveau. Het bedrag dat u aan netto besteedbaar inkomen heeft, ligt onder de wettelijke normen.
 • Woont u alleen? Dan heeft u maximaal ongeveer €3.000 spaargeld.
 • Woont u samen? Dan heeft u samen maximaal ongeveer €4.000 spaargeld.
 • Bent u een alleenstaande ouder? Dan heeft u maximaal €3.300 spaargeld.
 • Heeft u een auto of ander voertuig? Dan is dat voertuig maximaal €3.350 euro waard.
 • Heeft u een koopwoning? Dan heeft u geen overwaarde op uw huis.
 • Heeft u de belastingaanslag al betaald? Dan is dat niet langer dan drie maanden geleden.
Ik ben student. Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Ja, ook als student kunt u kwijtschelding aanvragen. Er gelden dezelfde voorwaarden als bij andere aanvragen voor kwijtschelding. Heeft u vermogen op de bank door leningen vanuit de Wet Studiefinanciering en/of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten? Dan telt dit banksaldo niet mee als vermogen. U moet dit wel kunnen bewijzen.

Ik heb de vorige keer kwijtschelding gekregen. Krijg ik nu automatisch weer kwijtschelding?

Als u de vorige keer kwijtschelding heeft gekregen, dan toetst de gemeente eerst uw gegevens voordat u een nieuwe aanslag gemeentelijke belastingen krijgt. Uw gegevens worden getoetst bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de basisregistratie personen (BRP) en het UWV. De uitslag van de toets bepaalt of u automatische kwijtschelding krijgt.

 • Automatische kwijtschelding is mogelijk. Op de aanslag ziet u welke gemeentelijke belastingen u niet hoeft te betalen.
 • Automatische kwijtschelding is niet mogelijk. Misschien is uw situatie veranderd waardoor u geen recht heeft op automatische kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding ontvangen? Dan moet u dit zelf aanvragen bij de gemeente.
Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Wanneer krijg ik bericht?

U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging. Daarin staat dat u binnen twaalf weken een reactie van ons krijgt op uw aanvraag.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Toch is er geld afgeschreven. Hoe zit dat?

Soms kruisen uw aanvraag voor kwijtschelding en de automatische incasso elkaar. Vraag uw bank om de betaling terug te boeken. Dit heet storneren.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Moet ik de aanslag wel of niet betalen?

U hoeft voorlopig niet te betalen. Zodra de gemeente uw aanvraag voor kwijtschelding ontvangt, krijgt u uitstel van betaling. Pas nadat wij een besluit hebben genomen over uw aanvraag, hoort u hoeveel belasting u moet betalen.

Ik ben zzp-er. Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privébelastingen. Zakelijke lasten, voor uw bedrijf of onderneming, vallen hier altijd buiten. Houd er rekening mee dat uw aanvraag voor kwijtschelding langer duurt als u zzp-er bent. De gemeente gebruikt namelijk de belastinggegevens van het jaar waarover u kwijtschelding aanvraagt. Deze gegevens zijn pas in het daaropvolgende jaar beschikbaar.

Ik heb al betaald. Kan ik alsnog kwijtschelding aanvragen?

Ja. Zorg ervoor dat u binnen drie maanden nadat u betaald heeft alsnog kwijtschelding aanvraagt.

Geplaatst op 29 december 2016, 10:46 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:01

Nieuws