Wat staat er op uw aanslagbiljet?

Op uw aanslagbiljet vindt u de belastingen die u aan de gemeente moet betalen. Ook is uw aanslagbiljet uw WOZ-beschikking. U kunt uw aanslag bekijken in het Digitaal belasting loket.

Wat staat er op uw aanslagbiljet?

Op uw aanslagbiljet staan de gemeentelijke belastingen die u moet betalen zoals onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

WOZ-beschikking

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Het aanslagbiljet is hiermee ook uw WOZ-beschikking. Bewaar deze daarom goed!

Afkortingen op uw aanslagbiljet

BESE: beschikking eigenaar (WOZ-beschikking/WOZ-waarde)
BESG: beschikking gebruiker (WOZ-beschikking/WOZ-waarde)
BESH: beschikking huurder (WOZ-beschikking/WOZ-waarde)
OZBG: onroerendezaakbelasting gebruiker
OZBE: onroerendezaakbelasting eigenaar
AFV: afvalstoffenheffing
RIOP: rioolheffing particulieren
RIOZ: rioolheffing zakelijk

Geplaatst op 14 januari 2017, 12:30 | Gewijzigd op 1 februari 2021, 09:08

Nieuws