Bestuurders

Gerrie Rozema

Gerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks sinds juli 2022. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks. Eerder was zij raadslid in de gemeente Boarnsterhim. Hiervoor werkte ze als teamleider van International Teacher Education Secondary Schools, een internationale lerarenopleiding binnen NHL Stenden Hogeschool in... Lees meer

Sybrig Sijtsma

Sybrig Sijtsma (1961) is voor de PvdA wethouder sinds juli 2022. Vanaf maart 2018 was zij raadslid voor de PvdA in Heerenveen. Zij werkte als adjunct-directeur bij de gemeente Weststellingwerf. Daarvoor was ze afdelingshoofd sociaal domein bij diezelfde gemeente. 4e locoburgemeester Stel uw vraag aan Sybrig Sytsma. Programma Gezond welzijn vernieuwen Landschap en brede welvaart... Lees meer

Hedwich Rinkes

Hedwich Rinkes (CDA, 1978) is sinds 2020 wethouder. Ze was vanaf 2014 raadslid. Eerder werkte zij in de zorgsector, waarvan de laatste jaren als programmamanager bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. 2e locoburgemeester Stel uw vraag aan wethouder Hedwich Rinkes. Programma Meedoen aan onze samenleving Toonaangevend in circulaire samenleving Portefeuille Cultuur en Frysk Recreatie en toerisme... Lees meer

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (PvdA, 1954) is sinds juni 2011 burgemeester van Heerenveen. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Achtkarspelen (2007 – 2011) en wethouder van de gemeente Lelystad (1998 – 2007). Stel uw vraag aan Tjeerd van der Zwan. Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid Bestuurlijke zaken en coördinatie Nevenfuncties Algemeen bestuur Bedrijvenpark A7... Lees meer

Jaap van Veen

Jaap van Veen (1983) is sinds 2018 wethouder voor de VVD. Vanaf 2010 zat hij in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2018 werkte Van Veen voor BMC Implementatie in Amersfoort. De laatste vier jaar was hij accountmanager Noord- en Oost-Nederland op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering. 3e locoburgemeester Stel uw vraag aan Jaap van... Lees meer

Jelle Zoetendal

Bestuurspagina Jelle Zoetendal Jelle Zoetendal (1976) is voor de PvdA wethouder sinds januari 2014. Hij zat sinds 2006 in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2013 was hij fractievoorzitter van de PvdA. Tot 2013 was Zoetendal werkzaam bij Grontmij; een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich o.a. bezighoudt met energie, wegen, duurzame gebouwen en water. 1e... Lees meer