Coby van der Laan

Coby van der Laan (PvdA, 1953) is wethouder sinds 2006. Ze is aan haar derde termijn als wethouder bezig. Tussen 2002 en 2006 was ze raadslid voor de PvdA in Heerenveen. Ze is onder andere verantwoordelijk voor economie en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en de uitvoering van de Participatiewet. Ze is namens de gemeente aandeelhouder van Sportstad en Thialf.

Als wethouder zet ze zich in om meer werkgelegenheid in Heerenveen te creëren. “Dit kunnen we als overheid niet alleen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid nodig. Pas dan ontstaat er werk, waarmee mensen een eigen bestaan kunnen opbouwen.”

Stel uw vraag aan Coby van der Laan.

Portefeuille

 • Sociaal-economisch beleid
 • Economische ontwikkeling, werkgelegenheid
 • Acquisitie
 • Recreatie en Toerisme
 • WSW
 • WWB (Participatiewet)
 • 3 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers)
 • Sportstad en Thialf
 • Fairtrade

Wijk-/dorpwethouder

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente

 • Bedrijvenpark A7; algemeen bestuur
 • Bedrijvenpark A7; dagelijks bestuur <
 • Sociale werkvoorziening Fryslân; algemeen bestuur
 • Sociale werkvoorziening Fryslân; dagelijks bestuur
 • De Marrekritte; algemeen bestuur
 • Sportstad Heerenveen BV; aandeelhoudersvergadering
 • Gemeentelijk Sportcentrum BV; aandeelhoudersvergadering
 • IJshockeyhal Thialf Heerenveen BV; aandeelhouder
 • Thialf OG BV; aandeelhoudersvergadering
 • Sportstad Heerenveen Grondexploitatie BV; Raad van Commissarissen

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Vrouwenkamer Heerenveen Lid van de Stuurgroep