Gerrie Rozema

Gerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks sinds juli 2022. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks.

Eerder was zij raadslid in de gemeente Boarnsterhim. Hiervoor werkte ze als teamleider van International Teacher Education Secondary Schools, een internationale lerarenopleiding binnen NHL Stenden Hogeschool in Groningen.
5e locoburgemeester

Stel uw vraag aan Gerrie Rozema

Programma

Kansrijk leven voor iedereen
Aanpassen aan nieuw klimaat

Portefeuille

  • Klimaatadaptie
  • Bodem
  • Water
  • Opvoeden en opgroeien
  • Integratie en inclusie
  • Huisvesting gemeentelijke gebouwen
  • Accommodaties

Nevenfuncties

  • Lid van Eigenaren MFA De Akkers