Hans Broekhuizen

Hans Broekhuizen (CDA, 1978) is wethouder sinds 2014 en begint aan zijn tweede termijn. Hij zat sinds 2010 in de gemeenteraad en was lijsttrekker bij de verkiezingen in 2013.

Broekhuizen was de laatste jaren woordvoerder voor de Commissaris van de koning in Flevoland.

Stel uw vraag aan wethouder Hans Broekhuizen.

Portefeuille

 • Economie (inclusief recreatie/toerisme)
 • Werk en Inkomen
 • Cultuur
 • Integraal beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie/biodiversiteit
 • Financien
 • Grondzaken/grondbedrijf
 • Publieke gezondheid (GGD Fryslân)
 • Tweede Locoburgemeester

Nevenfuncties

 • DB en AB Veiligheidsregio Fryslan
 • Voorzitter bestuurscommissie Gezondheid HVD
 • Raad van Bestuur Openbare verlichting Fryslân
 • AB Sociale werkvoorziening Fryslan
 • Bedrijvenpark A7 AB en DB
 • AvA NV Bank Nederlandse gemeenten
 • AB Marrekrite

Nevenfunctie op persoonlijke functie

 • AB Stichting Alde Fryske Tsjerken