Hans Broekhuizen

Hans Broekhuizen (CDA, 1978) is wethouder sinds 2014. Hij zat sinds 2010 in de gemeenteraad en was lijsttrekker bij de verkiezingen in 2013. Broekhuizen was de laatste jaren woordvoerder voor de Commissaris van de koning in Flevoland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur(historie), jeugdzorg, parkeren en openbare ruimte.

Samenleven doe je niet alleen is een CDA-verkiezingsslogan uit het verleden die voor mij ook nu nog actueel is. “Je bent niet alleen op de wereld, maar leeft samen met anderen. En tegenover die anderen heb je verantwoordelijkheden. Zowel privé in je gezin of familie maar ook politiek zijn er altijd anderen waar je voor moet zorgen of rekening mee moet houden. Als wethouder wil ik bijdragen om de kinderen in onze gemeente een goede start te geven in het leven.”

Stel uw vraag aan wethouder Hans Broekhuizen.

 

Portefeuille

 • Onderwijs, leerplicht, passend onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Jeugd, jeugdzorg
 • (jeugd)gezondheid
 • CJG
 • Cultuur(historie)
 • Coördinerend portefeuillehouder voor de 3 D’s
 • Openbare ruimte, beheer
 • Parkeren (betaald- en vergunning).

Wijk-/dorpwethouder

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente

 • Bedrijvenpark A7; algemeen bestuur
 • Veiligheidsregio Fryslân; adviescommissie gezondheidszorg lid van de agendacommissie gezondheid
 • Stichting Stadspoort; afgevaardigde college afhankelijk van agenda
 • Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. ; Raad van Bestuur (secretaris)
 • Veiligheidshuis; lid van de adviescommissie
 • Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Fryslân; lid

Nevenfunctie op persoonlijke titel

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken; lid van het algemeen bestuur