Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal (PvdA, 1976) is wethouder sinds januari 2014. Hij zat sinds 2006 in de gemeenteraad, waarbij hij vanaf 2010 fractievoorzitter was. Zoetendal was de laatste jaren werkzaam bij Grontmij; een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich o.a. bezighoudt met energie, wegen, duurzame gebouwen en water.

Als wethouder is hij onder andere verantwoordelijk voor: Wmo/AWBZ, sport(accommodaties), wijk- en dorpsvernieuwing, en de gemeentelijke financiën.

Hij zet als wethouder in op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van alle inwoners, ondernemers en instellingen in Heerenveen. “Hun verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij elkaar zijn een belangrijke basis voor zorg, ondersteuning en goede culturele, onderwijs- en sportvoorzieningen in Heerenveen. Waar mensen het nodig hebben biedt de gemeente, als regievoerder in het sociale domein, een vangnet en laagdrempelige toegang tot hulp.”

Stel uw vraag aan Jelle Zoetendal.

 

Portefeuille

 • Financiën
 • Welzijn, zorg
 • Leefbaarheid, meedoen
 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Grondbedrijf
 • Grondzaken, beheer eigendommen
 • Wijk- en dorpsvernieuwing

 Wijk-/dorpwethouder

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente

 • Bedrijvenparkt A7; algemeen bestuur
 • Caparis NV; aandeelhoudersvergadering
 • Bank Nederlandse gemeenten; Vennotenvergadering
 • Sportstad Heerenveen; grondexploitatie
 • Stuurgroep Sociaal Medische eerste lijn, voorzitter
 • bestuur sportgala Fryslân, lid