Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal (PvdA, 1976) is wethouder sinds januari 2014. Hij zat sinds 2006 in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2013 was hij fractievoorzitter van de PvdA.

Tot 2013 was Zoetendal werkzaam bij Grontmij; een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich o.a. bezighoudt met energie, wegen, duurzame gebouwen en water.

Stel uw vraag aan Jelle Zoetendal.

 

Portefeuille

 • Zorg & maatschappelijke ondersteuning
 • Welzijn
 • Jeugd & jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Sport
 • Accommodaties
 • Volkshuisvesting
 • Energietransitie & Energiestrategie
 • Centrumontwikkeling
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Algemeen Bestuur Bedrijvenpark A7
 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Friese gemeenten
 • Aandeelhoudersvergadering Sportstad Heerenveen
 • Aandeelhoudersvergadering Gemeentelijk Sportcentrum BV
 • Aandeelhoudersvergadering AvA Thialf
 • Aandeelhouder IJshockeyhal Thialf Heerenveen BV
 • Lid Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Fryslan
 • Centrumregeling samenwerking Sociaal domein Fryslân Opdrachtgeverschap via pfh overleg Sociaal Domein in VFG. Formele zeggenschap ligt bij de centrumgemeente
 • Lid agendacommissie Sociaal Domein Fryslân
 • Lid Programmabestuur Streekagenda ZO
 • Lid Bestuur VFG (commissie Welzijn, Gezondheid, Onderwijs, Sport)
 • Lid bestuurlijk overleg Energietransitie (onderdeel VFG commissie klimaat en energie)
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter van de bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter agendacommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Publieke gezondheid Veiligheidsregio Fryslân