Siebren Siebenga

Siebren Siebenga (VVD, 1951) is wethouder sinds 2010. Hij is aan zijn tweede termijn als wethouder bezig. Daarvoor was hij 16 jaar gemeenteraadslid voor de Heerenveense VVD. Siebenga is onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening, verkeer en vervoer, bereikbaarheid, wonen, duurzaamheid en energie.

Contactinformatie

Stel uw vraag aan Siebren Siebenga.

Portefeuille wethouder

 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening
 • Verkeer en vervoer
 • Bereikbaarheid (investeringsagenda, RSP)
 • Wonen
 • Zorg voor zover gerelateerd aan wonen
 • (afval)Water en landschap
 • Duurzaamheid en energie
 • Afval
 • Plattelandsbeleid/Streekagenda Zuidoost Fryslân
 • Coördinerend portefeuillehouder deregulering

Wijk-/dorpwethouder

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente

 • Bedrijvenpark A7; algemeen bestuur
 • Welstandzorg Hûs en Hiem; dagelijks bestuur
 • Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing; algemeen bestuur
 • Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds; algemeen bestuur
 • Stichting GBKN Friesland; afgevaardigde college afhankelijk van agenda
 • Stichting Openbare Verlichting Fryslân; Raad van Toezicht
 • Afvalsturing Friesland NV; aandeelhoudersvergadering
 • NV Fryslân Miljeu; aandeelhoudersvergadering
 • Fryslân Miljeu Zuidoost BV; aandeelhoudersvergadering
 • Participatiemaatschappij It Hearrenfean BV; aandeelhoudersvergadering
 • Programmabestuur Streekagenda ZO