Sybrig Sijtsma

Sybrig Sijtsma (1961) is voor de PvdA wethouder sinds juli 2022. Vanaf maart 2018 was zij raadslid voor de PvdA in Heerenveen.
Zij werkte als adjunct-directeur bij de gemeente Weststellingwerf. Daarvoor was ze afdelingshoofd sociaal domein bij diezelfde gemeente.
4e locoburgemeester

Stel uw vraag aan Sybrig Sytsma.

Programma

Gezond welzijn vernieuwen
Landschap en brede welvaart in samenhang

Portefeuille

 • Welzijn, zorg en meedoen
 • Gezondheid
 • Sport en bewegen
 • Omgevingsvisie
 • Centrumontwikkeling
 • Landschap
 • Werk en Inkomen

Nevenfuncties

 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Algemeen bestuur Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Aandeelhoudersvergadering Caparis NV
 • Aandeelhoudersvergadering Sportstad Heerenveen BV
 • Aandeelhoudersvergadering Gemeentelijk Sportcentrum Heerenveen BV
 • Aandeelhoudersvergadering Thialf OG BV
 • Aandeelhoudersvergadering IJshockeyhal Thialf Heerenveen BV
 • Lid Commissie VFG, Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Lid Commissie VFG, Werk en Inkomen
 • Algemeen bestuur Vereniging Sport & Gemeenten (VSG)