Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (PvdA, 1954) is sinds juni 2011 burgemeester van Heerenveen.
Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Achtkarspelen (2007 – 2011) en wethouder van de gemeente Lelystad (1998 – 2007). Van 2010 – 2018 was hij voorzitter van de Vereniging Friese gemeenten (VFG).

Stel uw vraag aan Tjeerd van der Zwan.

Portefeuille

 • ICT
 • Economie (acquisitie)
 • Handhaving
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • P&O en Communicatie
 • Bestuurlijke zaken en coördinatie
 • Publieke Dienstverlening en Lokale democratie

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuur Bedrijvenpark A7
 • Dagelijks bestuur Bedrijvenpark A7
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Vergadering van vennoten Internationaal Business Park Friesland BV (IBF)
 • Aandeelhoudersvergadering Caparis NS

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter adviescommissie Integrale Veiligheid Thorbecke Academie
 • Lid Comité van Aanbeveling Kunstkring Twijzel
 • Lid VNG commissie EKEM (Economie, Klimaat, Energie en Milieu)
 • Voorzitter Platform gemeenten met Kleine Gasvelden
 • Voorzitter Friesche IJsbond
 • Beschermheer Tour de Fean
 • Lid comité van aanbeveling Wapendropping wandel-beleeftocht
 • Ambassadeur Gruttoland
 • VNG-representant Platform ketenoptimalisatie (circulair, afvalketen; van ministerie I&W en VNG)
 • Lid Raad van Toezicht UMCG Ambulancezorg (bestrijkt provincies Fryslân en Drenthe) (bezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Festival Sunsation 40, Flevoland