Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (PvdA, 1954) is sinds juni 2011 burgemeester van Heerenveen. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Achtkarspelen (2007 – 2011) en wethouder van de gemeente Lelystad (1998 – 2007). Sinds 2013 is hij voorzitter van de Vereniging Friese gemeenten (VFG).

Stel uw vraag aan Tjeerd van der Zwan.

Portefeuille

 • ICT
 • Economie (acquisitie)
 • Handhaving
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • P&O en Communicatie
 • Bestuurlijke zaken en coördinatie
 • Publieke Dienstverlening en Lokale democratie

Nevenfuncties

 • Voorzitter Audit Commissie VR Fryslân
 • Voorzitter Provinciale TaskForce Huisvesting Statushouders
 • Voorzitter adviescommissie Integrale Veiligheid Thorbecke Academie
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter Friesche IJsbond