Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (PvdA, 1954) is sinds juni 2011 burgemeester van Heerenveen. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Achtkarspelen (2007 – 2011) en wethouder van de gemeente Lelystad (1998 – 2007). Sinds 2013 is hij voorzitter van de Vereniging Friese gemeenten (VFG).

Stel uw vraag aan Tjeerd van der Zwan.

Portefeuille

 • Bestuurlijke zaken en publieke dienstverlening (programma één in dienstverlening)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving: beleid en regelgeving
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Bestuurlijke coördinatie en samenwerking (inclusief samenwerkingagenda)

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente

 • Bedrijvenpark A7; algemeen bestuur
 • Bedrijvenpark A7; dagelijks bestuur
 • Veiligheidsregio Fryslân; algemeen bestuur
 • Int. Business park Frieslan BV (IBF); vergadering van vennoten
  Stuurgroep Financiën; lid
 • Provinciale Task Force Statushouders; voorzitter
 • VNG Task Force Asiel; lid

Nevenfunctie op persoonlijke titel

 • bestuur VNG, secretaris
 • Adviesgroep Thorbecke Academie; voorzitter
 • Auditcommissie VR Fryslân; voorzitter
 • Comité van Aanbeveling Hart voor Heerenveen; lid
 • Comité van Aanbeveling Kunstkring Twijzel; lid
 • Vereniging van Nederlands gemeenten; Lid Algemeen Bestuur
 • Vereniging van Friese gemeenten; voorzitter
 • Friesche IJsbond; voorzitter
 • Hoofdbestuur Friesche Vogelwacht; lid