Verhuizing vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Heerenveen? En blijft u langer dan vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. U regelt het in het gemeentehuis. Een verhuizing vanuit het buitenland doorgeven kan niet op donderdagavond.

Neem uw gezin mee!

Verhuizen uw partner en kinderen ook naar Heerenveen? Dan moeten zij ook naar het gemeentehuis komen om zich in te schrijven.
Verder neemt u mee van u en uw gezinsleden:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een bewijs van woonruimte, bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand
  • een bewijs dat u volgens de Vreemdelingenwet in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf)
  • als u niet in Nederland bent geboren: een geboorteakte
  • als u die hebt: huwelijksakte, echtscheidingsakte, bewijs van ongehuwd zijn, overlijdensakte van partner, etc.
  • als u van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een bewijs van uitschrijving

Hoe gaat het verder?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in de Basisregistratie personen (BRP) in. U krijgt dan automatisch een burgerservicenummer (BSN). Dit duurt meestal drie werkdagen, maar op zijn langst vier weken.

Kosten

Geen