Naam laten veranderen

Overzicht

Wilt u uw voor- of achternaam laten veranderen? Voor het veranderen van uw voornaam gaat u naar de rechter. Voor het veranderen van uw achternaam gaat u naar de Dienst Justis van het ministerie van Justitie.

Wanneer uw naam is veranderd

Wanneer uw voor- of achternaam is veranderd, krijgt de gemeente daarvan bericht. Wij passen uw gegevens dan aan in de Basisregistratie personen (BRP). U staat dan officieel met uw nieuwe naam ingeschreven.

Achternaam partner gebruiken

Wilt u de achternaam van uw partner gebruiken? Of juist niet meer? Dat kunt u aanvragen op het gemeentehuis. U kunt aangeven welke achternaam u in het dagelijks leven wilt gebruiken:

  • uw eigen achternaam
  • de achternaam van uw partner
  • een combinatie van uw eigen achternaam en die van uw partner

Als u bent gescheiden of als uw partner is overleden, mag u de achternaam van uw partner blijven gebruiken. Dat mag niet meer als u hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat.
Let op: u verandert alleen het gebruik van uw achternaam. Uw officiële achternaam (geslachtsnaam) blijft gelijk. Wilt u uw achternaam laten veranderen, dan moet u dat aanvragen bij het ministerie van Justitie.

Wanneer kunt u de achternaam van uw partner gebruiken?

U kunt in de volgende situaties de achternaam van uw partner gebruiken:

  • U bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan
  • U bent getrouwd geweest of hebt een geregistreerd partnerschap gehad

Kosten

Geen