Gezocht: belanghebbenden graven

Deze pagina is niet meer actueel

De gemeente wil de gegevens van de begraafplaats in orde hebben, daarom worden gegevens van graven, overledenen en/of (overleden) rechthebbenden op de website gepubliceerd met het verzoek aan de rechthebbenden of de nabestaanden om contact op te nemen voor 1 maart 2018. 

Begraafplaats Schoterhof te Nieuweschoot

Overledene: de heer Hendrik Gerhardus Jonkman  en mevrouw Hendrikje Jonkman-Wind op afdeling D, rij 13, grafnummer 3. (2016)

Overledene: de heer Klaas Jan van Huffelen op afdeling B, rij 14, grafnummer 5. De rechthebbende was mevrouw Johanna van Huffelen-Janssen. (2017)

Overledene: mevrouw Grietje Regina van den Berg. Afdeling B, regel 30, grafnummer 6. Rechthebbende is de heer Maarten Wilhelmus de Boer uit Olderbekoop. (2014)

Overledene: mevrouw Pietje de Vries, geboren 10 november 1912. Rechthebbende van het graf was de heer Tiede de Vries, destijds woonachtig in Oranjewoud. Afdeling B, regel 16, grafnummer 8. (2017)

Overledene: de heer Anthonius Adrianus Dekkers en mevrouw Johanna Hendrika Reitsma op afdeling B, rij 16, grafnummers 1 en 2. De rechthebbenden zijn R.J. Reitsma te Rotterdam en J.H. Reitsma te Heerenveen. Mede vermeld Bethlehem/ Stichting Schoterwerven (2016)

De heer of mevrouw Symousma: Afdeling D, Isl. Gedeelte, regel 3, grafnummer 5: overledene is de heer of mevrouw Haitham al Riashy.(2018)

De heer of mevrouw Kottert en/of Stichting De Opbouw : afdeling D, Isl. gedeelte, regel 4, grafnummer 6; overledenen is de heer of mevrouw Abduloy Jalloh. (2020)

Caca of Stichting Caca in Wolvega: afdeling C, regel 60, grafnummer 26: overledene is de heer of mevrouw Mweze Bora.(2022)

De heer of mevrouw K. Lantema of andere belanghebbende(n): afdeling B, regel 30, grafnummer 5: overledene is mevrouw Johanna Maria Meijer. (2014)

Van onderstaande graven op Schoterhof staat het COA als contactpersoon. Wij zijn op zoek naar familieleden/nabestaanden:

Overledene: kindje van Djoke Cissc op afdeling E, Isl. gedeelte, rij 1, grafnummer 5. (2023)

Overledene: Ali Mohamed Amed op afdeling E, Isl. gedeelte, rij 1, grafnummer 4. (2023)

Overledene: kindje van Amina Dahir Ali op afdeling D, Isl. gedeelte, rij 2, grafnummer 2. (2017)

Overledene: kindje Joonis Mohammed Suleiman op afdeling D, Isl. gedeelte, rij 2, grafnummer 1. (2018)

Overledene: Helio David Alberto op afdeling C, rij 60, grafnummer 21. (2022)

Overledene: kindje van Abdulahi op afdeling D, Isl. gedeelte, rij 3, grafnummer 1. (2020)

Overledene: kindje van Kapinga op afdeling D, Isl. gedeelte, rij 3, grafnummer 6. (2018)

Overledene: Liana Vladimirova Semenkova op afdeling C, rij 60, grafnummer 16. (2021)

Overledene: van Gama op afdeling D, Isl. gedeelte, rij 44, grafnummer 4. (2022)

Overledene: Hamou Makhtar op afdeling E, Isl. gedeelte, rij 1, grafnummer 5. (2022)

Nieuwe begraafplaats aan de Binnenweg

Overledenen: de heer Siebe Wagenaar en mevrouw Aaltje Wagenaar. Afdeling K, rij 12, grafnummers 6 en 7. Rechthebbende van de graven was mevrouw Hermiena Hanna Wagenaar uit Roden.

Overledenen: de heer Jan Sjoerds Visser en mevrouw Sipke Sjoerds Visser. Afdeling A, rij 1, grafnummers 4 en 7. Rechthebbende van de graven was H. Visser uit Oudehaske.

Overledene: mevrouw Aaltje Ebbes. Afdeling E, rij 13, grafnummer 13. Rechthebbende van het graf was de heer Eldert Ebbes.

Overledene: de heer Lieuwe van der Laan. Afdeling I, rij 13, grafnummer 4. (2017)

Overledene: mevrouw Anne Wisman. Afdeling L, rij 12, grafnummer 5 en het graf op afdeling E, rij 13, grafnummer 4. Rechthebbende van de graven was mevrouw Cornelia Bouwknecht-Wisman.

Overledenen: de heer Sjouke Binnema, mevrouw Trijntje van Dijk (weduwe van de heer R. Jongebloed) en de heer Rutger Jongebloed. Afdeling A, regel 2, grafnummers 2, 3, 4 en 5.

Rechthebbende van de graven was mevrouw IJ. Feenstra-Jongebloed, woonachtig in Leeuwarden. Belanghebbende was de heer Steffen de Jong, woonachtig in Emmeloord.

Algemene begraafplaats in Akkrum

Overledenen: de heer Greeltje Langeraap en mevrouw Jeltje Langeraap-Koelstra. Afdeling C, grafnummers 113 en 114. Rechthebbende van de graven was mevrouw T. Elings-Zwier uit Enkhuizen.

Overledenen: de heer Hendrik Willem Blaauw en mevrouw Harmina IJ. Van den Bosch en mevrouw Roelofje hendriks Ten Boom. Afdeling VIII, grafnummers 16, 17 en 18. Rechthebbenden van de graven waren Erven Hijltje Koster en Hendrik Willem Blaauw

Overledenen: de heer Jouke Ales Schilstra en mevrouw Romkje S. Schilstra-Schaap. Afdeling F, grafnummers 12 en 13. Rechthebbende van de graven was Johannes Joukes Schilstra uit Bergen (NH)

Overledenen: de heer Dirk ten Veen en mevrouw Catharina ten Veen-Pen. Afdeling K, grafnummers 508 en 509. Rechthebbende van de graven was Roelof Schepers uit Steenwijk.

Overledenen: de heer Folkert de Groot en mevrouw Setske de Boer. Afdeling E, grafnummers 202 en 203. Rechthebbende van de graven was de heer Folkert de Groot.

Overledene: mevrouw Fokje de Groot. Afdeling X, grafnummer 30. Rechthebbende van de graven was de heer Folkert de Groot.

Overledenen: de heer Pieter de Groot en mevrouw Tjitske de Groot. Afdeling E, grafnummers 510 en 511. Rechthebbende van de graven was mevrouw Speckman-Booij uit Steenwijk.

Overledene: de heer Luitzen Bosma. Afdeling C, grafnummer 516. Rechthebbende van het graf was de heer Jacobus Brandsma.

Overledenen: de heer Janus Beetstra en mevrouw Iemkje Brouwer. Afdeling VIII, grafnummers 01 en 02. Rechthebbende van de graven was de heer Anne Beetstra.

Algemene begraafplaats in Aldeboarn

Overledene: Jentske Visser. Vak F, grafnummer 23. Rechthebbende van het graf was de heer Sjoerd Visser uit Aldeboarn.

Overledenen: de heer Kornelis van der Meulen en mevrouw Hantsje Peenstra. Vak E, grafnummers 22 en 23. Rechthebbende van de graven was mevrouw Atje van der Meulen uit Heerenveen.

Overledenen: de heer Klaas Jans Kramer en mevrouw Aukje Luitinga. Vak A, grafnummers 09 en 10. Rechthebbende van de graven was de heer Klaas Jans Kramer.

Overledenen: de heer Pier de Boer, mevrouw Feikje de Boer en mevrouw Maaike de Boer. Vak E, grafnummers 09, 10 en 11. Rechthebbende van de graven was de heer Pier de Boer.

Het kerkhof in Aldeboarn

Overledenen: de heer Jan Jans Kramer en mevrouw Sjoerdje Veenstra. ZuidZijde, rij J, grafnummers 20 en 21. Rechthebbende van de graven was de heer Klaas J. Kramer.

Overledenen: de heer Jacob J. de Mars en mevrouw Geertje A. de Haan. ZuidZijde, rij Q, grafnummers 11 en 12. Rechthebbende van de graven was de heer Anne de Mars.

Overledene: de heer Gerben Balsma. NoordZijde, rij G, grafnummer 04. Rechthebbende van de graven was de heer Gerben Balsma.

Overledenen: de heer Marten Gosse de Boer, mevrouw Antje Theunis Piersma en de heer Gosse Marten de Boer. ZuidZijde, rij V, grafnummers 20 t/m 24.  Rechthebbende van de graven was de heer Pier de Boer.

Algemene begraafplaats in De Knipe

Overledenen: de heer Hendrik Bosscher en mevrouw Trijntje Mercuur. Afdeling B, rij 6, grafnummers 1 en 2. Rechthebbende van de graven was de heer Hendrik Bosscher.

Overledenen: de heer Wijbe Gerritsma en mevrouw Aaltje Koopmans. Afdeling B, rij 5, grafnummers 18 en 19. Rechthebbende van de graven was de heer D. de Jager uit Zwolle.

Overledenen: de heer Homme Hendr. Siebenga,  de heer Hendr. Andr. Siebenga, de heer Hendr. A. Siebenga, nog een heer Hendr. A. Siebenga, de weduwe van H.A. Siebenga en de heer Anske Hendr. Siebenga met zijn weduwe.

Afdeling A, rij 2, grafnummers 1 t/m 8. Rechthebbende van de graven was “erven van Hendr. Andr. Siebenga”.

Algemene begraafplaats in Nes

Overledenen: de heer Rients Tettes Hofstra, mevrouw Hiltje Hofstra-Voetberg en mevrouw Tietje Hofstra. Vak D, grafnummers 08 en 09. Rechthebbende van de graven was mevrouw Haringsma-van Selm

Overledenen: de heer Sietze Sjouke Dijkstra, mevrouw Immigje  L. Bloembergen en de jonge heer Lute Dijkstra. Vak A3, grafnummers 07, 08 en 09. Rechthebbenden van de graven was de heer Sietse Sjouke Dijkstra   en de weduwe van Sijtze S. Dijkstra.

Overledenen: de heer Hendrik Jans Pasma en mevrouw Nieske Peekemas. Vak W, grafnummers 10 en 11. Rechthebbende van de graven was de heer Hendrik Jans Pasma.

Overledene: Jeltje Sytze Langeraap. Vak F, grafnummer 32. Rechthebbende van het graf was J.S. Langeraap.