Grafrechten aanpassen

Overzicht

Als rechthebbende kunt u uw grafrechten laten aanpassen. U kunt online aangeven of u wilt verlengen, afstand doen of overschrijven. Ook kunt u een nieuw adres doorgeven.

Grafrechten verlengen

Binnen één jaar vóór het verlopen van de grafrechten kunt u aangeven dat u de rechten wilt verlengen. U kunt verlengen met een periode tussen de 5 en 10 jaar. Als u niet zelf aangeeft dat u wilt verlengen, dan ontvangt u van de gemeente een brief hierover. Verlengt u de grafrechten niet, dan zijn de grafrechten van de gemeente. Het gedenkteken, een urn en eventuele andere voorwerpen zijn dan ook van de gemeente. De kosten voor het verlengen van grafrechten verschillen.

Afstand doen van grafrechten

Als u afstand van grafrechten wilt doen, moet u een verklaring van afstand ondertekenen. Het is van belang dat u deze beslissing neemt met instemming van andere familieleden of nabestaanden. Nadat u afstand heeft gedaan, zijn de grafrechten van de gemeente. Het gedenkteken, een urn en eventuele andere voorwerpen zijn dan ook van de gemeente.

Overschrijven grafrechten

U kunt als rechthebbende uw grafrechten laten overschrijven naar een ander. Daarmee moeten u en de nieuwe rechthebbende beiden akkoord gaan. Als een rechthebbende is overleden, dan moeten de nabestaanden binnen zes maanden na het overlijden aangeven wie de volgende rechthebbende is.

Nieuw adres doorgeven

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan de begraafplaatsadministratie. Het is niet voldoende als u alleen uw verhuizing aan de gemeente doorgeeft.

Gedenktekens en urnen

Als u afstand van uw grafrechten hebt gedaan of de grafrechten niet verlengd, dan kunt u de beschikking krijgen over het gedenkteken en/of de urn(en). Dit kunt u aangeven op de verklaring van afstand of, indien u de grafrechten niet verlengd, bij de begraafplaatsadminstratie. In overleg met de begraafplaatsbeheerder kunt u vervolgens het gedenkteken en/of de urn(en) ophalen. Voor het uitnemen van de urn(en) en het eventueel verstrooien van de as betaalt u kosten.

Kosten

  • Kosten grafrechten verlengen: De kosten voor het verlengen van grafrechten verschillen. U betaalt altijd aktekosten: €40,00 per akte.
  • Kosten overschrijven grafrechten: Geen kosten voor het overschrijven van grafrechten. U betaalt wel aktekosten: €40,00 per akte.
  • Kosten nieuw adres doorgeven: Geen
Kosten afstand doen van grafrechten
Afstand doen geen
Urn houden €76,00
Grafsteen houden €76,00
Urn en grafsteen houden €76,00
Urn houden en de as laten verstrooien €151,00
Urn en de grafsteen houden en de as laten verstrooien €151,00