Onderhoud graf en begraafplaats

U moet zelf het graf onderhouden waarvan u rechthebbende bent. Het algemene onderhoud van de begraafplaatsen wordt door de gemeente gedaan. De gemeente houdt ook de administratie bij.

Onderhoud graf

Het onderhoud van het graf betekent dat de steen schoon en leesbaar is en het eventueel aanwezige groen onderhouden wordt. U kunt het onderhoud tegen betaling van een vergoeding door de gemeente laten verzorgen.

Onderhoud begraafplaats

De begraafplaatsbeheerder zorgt ervoor dat een graf tijdig klaar is voor de begrafenis, voor het dichten en de afwerking van het graf. Verder verzorgen de beheerder en assistent-beheerders het algemene onderhoud van het groen op de begraafplaatsen, zoals het snoeien van de beplanting en het maaien van het gras.