T-rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

Wat houdt de categorie T in?

U mag met de categorie T vanaf 16 jaar een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Deze categorie is niet verplicht als het voertuig niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden en hondenpoep verzamelen.

Ik heb een geldig rijbewijs, hoe krijg ik categorie T?

Hebt u een geldig rijbewijs met de categorie B dan krijgt u bij de eerst volgende verlenging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015
  • u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder
  • de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard

Tot de vervanging is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS.

Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Het is niet meer mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. U moet voortaan met goed gevolg een praktijk- en theorie-examen afleggen bij het CBR, om de categorie T alsnog te kunnen bijschrijven op het rijbewijs.