Mogelijkheden voor trouwen - Gemeente Heerenveen

Mogelijkheden voor trouwen

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan op verschillende manieren worden voltrokken. U kunt er een uitgebreide gebeurtenis van maken of u kiest voor een eenvoudige voltrekking. Met de melding (vroeger heette dat in ondertrouw gaan) kunt u ons laten weten wat uw wensen zijn.

Huwelijksvormen

U kunt op verschillende manieren trouwen of een partnerschap aangaan in de gemeente Heerenveen. U kunt kiezen voor een kosteloos huwelijk/partnerschap, een eenvoudig huwelijk/partnerschap of een uitgebreide huwelijksvoltrekking/partnerschap.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is voor iedereen die zijn relatie voor de wet wil vastleggen. De partnerschapregistratie heeft nagenoeg dezelfde rechten als het huwelijk. Er zijn wel verschillen in de manier waarop de verbintenis tot stand komt. Bij een huwelijk geeft u elkaar het ‘ja-woord’ en tekent u de akte en bij het partnerschap tekent u beiden alleen de akte.

Huwelijkse voorwaarden

Er zijn twee juridische mogelijkheden voor een huwelijk: op huwelijkse voorwaarden trouwen of trouwen in gemeenschap van goederen. Kiest u voor de eerste variant, dan moet u vóór de huwelijksvoltrekking de voorwaarden laten vastleggen bij een notaris. Doet u dit niet, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Bij gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen volledig gezamenlijk eigendom. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar een notaris.

Huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Ook twee mannen of twee vrouwen kunnen in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap sluiten. De voorwaarden die gelden voor dit huwelijk zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden bij het huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. Er zijn twee verschillen. Het eerste verschil heeft betrekking op de verhouding tot kinderen. Het tweede verschil heeft te maken met de acceptatie van het huwelijk in het buitenland.

Naamgebruik

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, kunt u kiezen welke achternaam u en uw partner in het vervolg willen gebruiken. Deze keuze wordt vastgelegd wanneer u de melding doet. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • de eigen achternaam
  • de achternaam van uw partner en uw eigen geslachtsnaam
  • de achternaam van uw partner
  • uw eigen achternaam en de achternaam van uw partner.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam die in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen, verandert niet. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam.