Overzicht

Ervaart u overlast in de buurt of van uw buren? Of heeft u overlast van bepaalde activiteiten die bij een bedrijf plaatsvinden. Ga eerst zelf in gesprek met de veroorzaker van uw overlast.

Rook

Hebt u last van het stookgedrag van uw buren? Steken uw buren een barbecue aan, en staat uw achtertuin blauw van de rook? Probeer de situatie eerst zelf op te lossen en ga zelf een gesprek met hen aan. Stookt u zelf? Voorkom overlast met onderstaande tips voor het stoken van houtkachels, open haarden, vuurkorven en barbecues.

Let op de wind

Zet uw barbecue of vuurkorf in de hoek van de tuin en let op de windrichting. Stook niet bij windstil of mistig weer. Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren.

Droog en onbehandeld hout

Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. Stook met droog hout want dat rookt minder dan nat hout. Het vuur aanmaken met vloeibare stoffen is uit den boze. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook sloophout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrijkomen.

Hebt u een houtkachel?

Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. In veel gevallen heeft een kachel een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren). Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij omdat sprake is van onvolledige verbranding. Laat een specialist uw situatie beoordelen en u adviseren.

Hebt u een pelletkachel of overweegt u een pelletkachel aan te schaffen?

Wees er alert op dat deze kachels een verticale pijp (door het dak) nodig hebben. Het aansluiten van een dit type kachel op een gevel-uitgang, een horizontale pijp door de gevel naar buiten, of aansluiten op een (voormalige) gasafvoer is daarvoor totaal ongeschikt. Sterker nog het is in strijd met het Bouwbesluit. Een rookafvoeruitmonding in een gevel is alleen toelaatbaar voor gasgestookte verbrandingstoestellen.

Schoorsteen en rookkanaal

De schoorsteen en het rookkanaal moeten goed zijn afgestemd op uw haard of kachel. Hierdoor worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Zorg voor volledige luchttoevoer. Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken.

Schoorsteen vegen

Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman. Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen. Dit geldt ook voor pelletkachels.

Controleer zelf

U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook (wit, grijs, zwart, blauw) duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een niet volledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.

Uitbranden

Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen en rook vrij.

Overhangende takken en erfgrens

Hebt u last van overhangende takken van de boom van uw buren? Of andere vragen met betrekking tot uw erfgrens, bijvoorbeeld een schutting? Probeer het onderwerp eerst zelf met uw buren te bespreken. U kunt ook voor buurtbemiddeling kiezen als u er samen niet uitkomt. Vanuit de gemeente is er geen aparte regelgeving over de afstand van bomen en struiken tot de erfgrens. U kunt wel aanspraak maken op het burgerlijk recht. Meer informatie kunt u vinden op de website van het juridisch loket.

Eikenprocessierups

Voorkom klachten en houd rekening met brandharen van eikenprocessierupsen. Laat rupsen met rust en vermijd contact met nesten en spinsels.

Eikenprocessierups gezien?

Hebt u de eikenprocessierups in uw omgeving gezien of hebt u een vermoeden? Bel dan met het meldpunt van de gemeente Heerenveen telefoonnummer 14 0513. Er wordt dan zo snel mogelijk bekeken of het inderdaad de eikenprocessierups betreft en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Klachten?

De eikenprocessierups is een rups die met name in juni/juli en september sterk irriterende brandharen loslaat. Indien u klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen krijgt kunt u op de website van de GGD Fryslân zien wat u daar het beste aan kunt doen.

Wat kunt u zelf doen?

Ontwijk bomen waar de rups zit. De brandharen worden namelijk met de wind meegevoerd. Bent u in aanraking gekomen met de brandharen, was of spoel dan uw huid of ogen goed met water. Was zo nodig uw kleding op 60 graden. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken, neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Roeken

Als roeken overlast veroorzaken, probeert de gemeente de vogels zoveel mogelijk te verjagen. Dit om lawaaioverlast en risico’s voor volksgezondheid te verminderen. Maar we kunnen het probleem niet helemaal oplossen. We kunnen niet alle roeken verjagen. Daarom zijn er ook gebieden aan de rand van Heerenveen waar roeken mogen blijven nestelen. Dit zijn de zogeheten gedooglocaties.

Wat doet de gemeente met roeken?

De gemeente verjaagt roeken die:

  • zich in kolonies boven of direct naast woningen nestelen
  • zich in kleine groepen verspreiden over de wijken

Op deze manier willen we ervoor zorgen dat er nog maar enkele roekenkolonies aan de rand van de bebouwing overblijven. De zogeheten gedooglocaties liggen op wat grotere afstand van woningen, bijvoorbeeld Hepkema’s bos, La Ronduite en Voormeerzathe en twee bosjes bij De Knipe en Jubbega.

Hoe verjaagt de gemeente roeken?

We verjagen de roeken met alarmpistolen en door nestbeginnen uit te halen. Dit doen we zodra de roeken beginnen met nestelen totdat zij zich ergens nestelen waar ze geen overlast veroorzaken. Naar het broedseizoen toe verjagen we steeds vaker. Dit is een periode van vijf à zes weken per jaar, meestal tussen begin maart en half april. Zodra er eieren zijn, moeten wij stoppen met verjagen.

Lastig verjagen

Probleem is dat roeken zich lastig laten verjagen naar het buitengebied. Zij houden van de bebouwde omgeving en keren elk jaar terug naar de bomen waar ze zijn opgegroeid.
De ervaring leert dat verjagen van alle roeken geen oplossing is. De roekenkolonie verspreidt zich en de roeken zoeken in de omgeving een nieuwe plek. De overlast wordt dan nog groter.

Niet helemaal oplossen

De gemeente kan de roekenoverlast niet helemaal oplossen. Alle reacties van inwoners over roekenoverlast nemen wij serieus en lossen wij op binnen de mogelijkheden die wij hebben. Maar roeken zijn en blijven onvoorspelbare dieren.

Verjagen

De gemeente Heerenveen verjaagt jaarlijks roeken op meerdere locaties in de bebouwde omgeving. De meeste roeken bevinden zich in de plaats Heerenveen, De Knipe en in Jubbega. De gemeente heeft een ontheffing van de Flora- en Faunawet, afgegeven door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Hebt u last van roeken? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Meest gestelde vragen over overlast

Hebt u een bijenzwerm gevonden? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Bel een imker. Deze komt graag langs om de zwerm op te halen. Imkers in buurt vindt u op de website van www.bijenhouders.nl.

Geen bijen, maar hommels?

Hebt u overlast van hommels in plaats van bijen? Kijk dan op www.knnv.nl/hommels. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.

Vuilnis dumpen is verboden. Kunt u uw afval niet kwijt? U kunt een extra vuilniscontainer aanvragen bij de Omrin via e-mail syp@omrin.nl syp@omrin.nl of bel 09-002 100 215. Ervaart u overlast van illegaal gestorte vuilnis dan kunt u met de gemeente contact opnemen.

Honden mogen op bepaalde plaatsen in Heerenveen los lopen, daarbuiten is het verboden. U kunt contact opnemen als u vaker dezelfde baas en loslopende hond aantreft op een plaats waar dit niet is toegestaan. Is er een bijtincident geweest? Doe meteen melding bij de politie. U kunt het incident daarna ook doorgeven aan de gemeente, maar dit hoeft niet. De gemeente kan aan de hand van de aangifte een waarschuwing geven aan de eigenaar of bij ernstige bijtincidenten een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen.

Scharenslijpers of schilders die aan uw deur komen en hun diensten aanbieden hebben hier geen vergunning voor nodig. Venten is vrij. Vertrouwt u het niet, neem dan contact op met de politie. Vragen over regelgeving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Ledenwervers hebben geen vergunning nodig voor hun activiteiten.

Straatmuzikanten hebben geen vergunning nodig om hun kunsten te mogen laten horen of zien. Enkel het ten gehore brengen van akoestisch muziek is toegestaan. Spreek de straatmuzikant aan en vraag of deze wil weggaan als u overlast ervaart. Bij extreme overlast kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving.

Ga een gesprek aan met de overlastgever of laat een briefje voor deze persoon achter. Mocht dat niet helpen, dan kunt u bellen met handhaving.

Ga een gesprek aan met de overlastgever. Soms kan het verplaatsen van de caravan, camper, vouwwagen of aanhanger al veel opleveren. Het is niet toegestaan een caravan, camper, vouwwagen of een aanhangwagen langer dan 3 dagen op de openbare weg te plaatsen waar de parkeerdruk te hoog is. De beoordeling of er sprake is van parkeerdruk ligt bij de gemeente.

Mocht u overlast ervaren, adviseren wij u eerst zelf met de veroorzaker te gaan praten. Een veroorzaker is zich vaak niet bewust van de overlast die hij of zij veroorzaakt. Een goed gesprek met de veroorzaker van uw overlast is meestal een prima begin voor het oplossen van uw probleem.
Is er sprake van een huurwoning, dan kunt u ook contact opnemen met de betreffende woningbouwvereniging zoals Accolade of WoonFriesland. Een huurder hoort zich netjes te gedragen.

Heeft u een klacht die gepaard gaat met risico’s voor de gezondheid of veiligheid van u of van de omgeving dan kunt u dit melden bij de gemeente. Voor andere klachten kunt u terecht bij buurtbemiddeling.

Uw klacht neemt de gemeente in behandeling en onderzoekt deze. De gemeente kan niet in alle gevallen uw klacht wegnemen. Alleen als de veroorzaker een bepaalde wet of norm overschrijdt kan de gemeente optreden. De gemeente houdt u op de hoogte over de behandeling van uw klacht.