Melding maken

Melding, klacht of bezwaar
Wilt u iets aan de gemeente kwijt over een losse stoeptegel of een kapotte straatlantaarn? Heeft u een klacht over hoe de gemeente u heeft behandeld? Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit? Dan kunt u de gemeente op vier manieren duidelijk maken wat u wilt. Komt u op straat iets tegen wat volgens...
Overlast
Ervaart u overlast in de buurt of van uw buren? Of heeft u overlast van bepaalde activiteiten die bij een bedrijf plaatsvinden. Ga eerst zelf in gesprek met de veroorzaker van uw overlast. Voorkom klachten en houd rekening met brandharen van eikenprocessierupsen. Laat rupsen met rust en vermijd contact met nesten en spinsels. Eikenprocessierups gezien?...
Heeft de gemeente niet tijdig besloten?
Als u een vergunning of uitkering aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u er van uitgaan dat de gemeente daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u de gemeente daar op aanspreken en haar in gebreke stellen. Hoe kan ik de gemeente ‘in gebreke stellen’? Heeft de gemeente niet op tijd een besluit...
Schade door gemeente
Hebt u schade opgelopen en vindt u dat de gemeente daaraan schuld heeft? Bijvoorbeeld door een slecht onderhouden weg of door een aanrijding met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen. Melding maken U kunt eenvoudig met een online formulier een melding doen. Hiervoor is DigiD nodig. Wat stuurt u mee...
Zienswijze
Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Heerenveen? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, of over een ontwerpontheffing....