Ideeën in Heerenveen voor Culturele Hoofdstad 2018? Gemeente stelt subsidie beschikbaar

Oproep: kom met uw idee. Inwoners, ondernemers, amateurverenigingen, creatieve personen, professionele culturele instellingen, plaatselijke belangen, wijk- en of dorpsverenigingen met ideeën voor Culturele Hoofdstad 2018 roepen we hierbij op een beroep te doen op onze twee subsidieregelingen.

Extra projecten, meer bezoekers, economische stimulans

De gemeente Heerenveen stelt in totaal € 115.000,- beschikbaar in 2018. Daarvan is € 60.000,- beschikbaar voor culturele projecten en € 55.000,- voor projecten met een meer economische toeristische insteek.

Criteria nadere regels subsidie

De twee eenmalige subsidieregelingen zijn voor projecten in de gemeente Heerenveen die positief bijdragen aan het programma van LF2018. Dit is de nieuwe naam van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.
De gemeente heeft voor beide subsidieregelingen criteria opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen. Zo is de maximale subsidie per project € 7.500,-. Een partij/aanvrager kan voor meerdere initiatieven een aanvraag indienen. Per aanvraag kan slechts beroep op één van de subsidieregelingen worden gedaan.

Aanvragen kan tot 30 juni 2017

Geïnteresseerden kunnen tussen 1 april en 30 juni 2017 subsidieaanvragen indienen via aanvraagformulier eenmalige subsidies LF2018 (PDF 73 kB) (PDF 188 kB).U kunt dit formulier direct invullen op een laptop of computer. Het is niet mogelijk op een mobiel apparaat (tablet of telefoon).

Subsidieregelingen bekijken?

U kunt de onderliggende stukken hier bekijken als u erop doorklikt:
• Nadere Regels ‘tender Nadere regels cultureel duurzaam(2017-03-27)‘  (PDF 108 kB)
• Nadere Regels ‘tender Nadere regels economisch duurzaam(2017-03-27)‘ (PDF 117 kB)
• het aanvraagformulier eenmalige subsidies LF2018 (PDF 188 kB)
• en de ASV incl toelichting (PDF 797 kB)

Beslissing

De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden beoordeeld zoals omschreven in de subsidieregelingen. Het college beslist uiterlijk 15 september 2017 over de subsidieaanvragen.