Duurzaam ondernemen

Biobased ondernemen

Er is een toenemende vraag naar biomassa zoals hout, keuken-, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Tot nu toe wordt biomassa vaak ingezet voor de opwekking van duurzame energie, we verwachten dat biomassa in de toekomst steeds meer ingezet wordt als grondstof voor producten. De waarde van biomassa of organisch afval neemt dus toe.

Onder de vlag van de ‘Streekagenda Zuid Oost Friesland’ werken de gemeenten samen aan de regionale ontwikkeling van het gebruik van biomassa. We willen graag met onze bedrijven de mogelijkheden verkennen om biomassa te produceren, dan wel te gebruiken. Concrete kansrijke kunnen als voorbeeld kunnen dienen voor andere bedrijven. Produceert of gebruikt uw bedrijf biomassa en/of wilt u meer over mogelijkheden weten? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact op met Marjan Postma, tel. 14 0513.

Koploperbedrijven in Heerenveen

Veel bedrijven in onze gemeente zijn bewust met duurzaamheid bezig. Koploperbedrijven zoals Hotel Tjaarda en Hoekstra Installaties hebben grote slagen gemaakt. Meer informatie over Heerenveense koploperbedrijven vindt u op www.goodstartfriesland.frl. Hier vindt u ook de contactpersonen van de deelnemende bedrijven.

Agrarische bedrijven

Boerenbedrijven zijn actief bezig met besparing, opwekking van duurzame energie en het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. Hier vervult de gemeente geen trekkersrol, neem bij vragen en/of projecten daarom contact op met LTO-Noord of de provincie Fryslân.

Zonneparken

Denkt u na over de kansen van een zonnepark? In het Beleidskader zonneparken Heerenveen 2016 (PDF 7 MB) kunt u lezen op welke plekken en onder welke voorwaarden zonneparken mogen komen.
Meer informatie over het onderzoek naar zonneparken rond het Klaverblad in Heerenveen leest u op de pagina over Sinnetafel. Uw contactpersoon bij de gemeente is mevrouw Marjan Postma, u kunt haar een e-mail sturen of bellen: 14 0513.

Subsidie en financiering

De gemeente Heerenveen heeft geen subsidies voor duurzaam ondernemen. Wilt u weten of andere instanties dat wel doen? Neem dan contact op met uw accountant, branchevereniging of kijk bijvoorbeeld op één van onderstaande sites:

Er zijn diverse instanties die mogelijkheden bieden rond financiering van uw projecten of plannen. Een bijzondere is het provinciale Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.