Duurzame gemeente

Zonnepanelen

Plannen 2015-2020

In ons Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2020 (PDF 1 MB) staan onze visie en plannen voor de periode tot 2020. We willen werken met spelregels om onze leefomgeving steeds een beetje meer duurzaam te maken. Bij onze beslissingen willen we:

  • Meer in de menselijke basisbehoeften voorzien
  • De bodem minder uitputten dan we nu doen
  • Minder schadelijke chemische stoffen gebruiken dan we nu doen
  • De natuur minder aantasten dan we nu doen

Meer over deze spelregels leest u op The Naturel Step.

In ons programma Duurzaamheid omschrijven we in streefbeelden hoe we de toekomst in Heerenveen zien. Deze toekomst maken we samen met onze inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties. Ook al hebben we niet bij alle streefbeelden concrete doelen benoemd, we gebruiken deze streefbeelden wel bij alle ontwikkelingen. Het uitvoeringsprogramma zelf richt zich op:

  • Mienskip: wonen, onderwijs, lokale initiatieven
  • Bedrijven en economie: biobased economy en duurzame energie
  • Voorbeeldfunctie eigen organisatie

In het uitvoeringsprogramma 2015-2020 staat omschreven welke projecten en maatregelen we van plan zijn uit te voeren. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar Marjan Postma.