Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen

huis met sjaalWilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning misschien gratis aanvragen! 

Wat houdt de regeling in?

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor de bouw of verbouw van een energieneutraal pand of voor het opwekken van duurzame energie hoeft deze vergunning niet te betalen tot een maximum van € 50.000 legeskosten. Wanneer de legeskosten van de vergunning hoger zijn, betaalt u alleen het restantbedrag.

Om welke projecten gaat het?

Het gaat om projecten die als (hoofd-)doel hebben:

  • Het opwekken van duurzame energie
  • Het (bijna) energieneutraal bouwen van woning (EPC = 0 en aardgasloos)
  • Het (bijna) energieneutraal bouwen van een gebouw, niet zijnde een woning (EPC is minimaal 50% lager dan de huidige norm uit het Bouwbesluit)
  • Het (bijna) energieneutraal verbouwen van een woning of gebouw (EI maximaal 0,7)

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt de aanvraag doen via het online formulier. Uw omgevingsvergunning vraagt u aan via ons digitale omgevingsloket (OLO). De kopie die u ontvangt van het digitale aanvraagformulier kunt u via het OLO toevoegen aan uw aanvraag omgevingsvergunning.

Tot wanneer kunt u een aanvraag doen?

Deze regeling is geldig in 2018.

Vraag en antwoord

Particulieren en organisaties die in de gemeente Heerenveen een duurzaam project willen uitvoeren.

U vraagt een gratis vergunning aan. Normaal gesproken kost een vergunningaanvraag geld. We noemen dat leges, deze hoeft u niet te betalen. Zijn de kosten hoger dan €50.000, dan krijgt u een korting van € 50.000,-.

Via het digitale aanvraagformulier op onze website.

Tegelijk met de vergunningaanvraag. De kopie die u ontvangt van het digitale aanvraagformulier van de gemeente kunt u via het OLO toevoegen aan uw aanvraag omgevingsvergunning.

In heel 2018.

De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de spelregels.

Uw verzoek om legeskorting pakken we tegelijk met uw vergunningaanvraag op. Hiervoor geldt een standaardprocedure. Dit betekent dat u binnen 8 weken antwoord van ons krijgt.

Gaat u een woning bouwen of verbouwen? Dan moet u via het OLO de volgdende bewijsstukken indienen:
Bij bouwen:

  • De EPC-berekening van uw woning of gebouw conform de NEN7120, waaruit blijkt dat de nieuwbouw gaat voldoen aan de EPC eis voor een gratis vergunning (tot € 50.000 legeskosten)
  • Een omschrijving waaruit blijkt welke (extra) bouwkundige en installatietechnische maatregelen u neemt om te kunnen voldoen aan de eis

Bij verbouwen:

  • Rapport waaruit blijkt dat uw verbouw gaat voldoen aan de EI eis, inclusief een omschrijving van de te nemen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Dit rapport moet zijn opgesteld door een gecertificeerde adviseur of bedrijf (voor woningbouw EPA-W, 9500-01, utiliteitsbouw EPA-U de BRL9500-03)
  • Documentatie waaruit blijkt dat de adviseur volgens de norm gecertificeerd is

Gaat u duurzame energie opwekken? Dan hebben wij voldoende aan de gegevens op de vergunningaanvraag.

Vragen over de procedure en het toetsen van uw aanvraag stelt u direct aan de gemeente. Technische vragen over uw project kunt u niet bij de gemeente kwijt. Deze informatie kunt u bij externe adviseurs vragen.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze moet maximaal 50% van de huidige EPC eis in het Bouwbesluit zijn. Bouwt u een energieneutrale of Nul op de Meter woning of pand? Dan is dit prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA adviseur.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie-Index. In de nieuwe situatie mag deze maximaal 0,7 zijn. Verbouwt u tot energieneutraal of Nul op de Meter? Dan is dat prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA-adviseur.

EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt
De EPC geeft voor een nieuwbouwwoning aan hoeveel energie nodig is om te verwarmen, koelen en water te verwarmen. Hoe lager het cijfer hoe minder energie nodig is.

EI= Energie-index
De Energie-Index zegt hoe energiezuinig uw bestaande woning is. Het is de uitgebreide versie van wat vroeger bekend stond als het energielabel. Hoe lager het index cijfer, hoe zuiniger de woning.

Wij willen graag weten wat de effecten zijn van deze gratis vergunning. De informatie in de toelichting gebruiken we daarom om te meten hoeveel energie we besparen en hoeveel duurzame energie we opwekken.

Uw woning moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze moet 0 (nul) zijn. Bovendien moet de woning aardgasloos worden opgeleverd. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA adviseur.