Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen

huis met sjaalWilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning in 2017 misschien gratis aanvragen! 

Wat houdt de regeling in?

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor de bouw of verbouw van een energieneutraal pand of voor het opwekken van duurzame energie hoeft deze vergunning niet te betalen tot een maximum van € 50.000 legeskosten. Wanneer de legeskosten van de vergunning hoger zijn, betaalt u alleen het restantbedrag.

Om welke projecten gaat het?

Het gaat om projecten die als (hoofd-)doel hebben:

  • Het opwekken van duurzame energie
  • Het (bijna) energieneutraal bouwen van woning of gebouw (EPC is minimaal 50% lager dan de huidige norm uit het Bouwbesluit)
  • Het (bijna) energieneutraal verbouwen van een woning of gebouw (EI maximaal 0,7)

Hoe kan ik het aanvragen?

Via  het aanvraagformulier (PDF 143 kB). Dit formulier vult u in, waarna u het samen met uw vergunningaanvraag uploadt via ons digitale omgevingsloket.

Tot wanneer kunt u een aanvraag doen?

De regeling loopt van 1 januari tot 31 december 2017.

Heeft u in 2016 een particuliere kavel gekocht en een vergunningaanvraag gedaan voor een zeer energiezuinige woning (EPC maximaal 0,2)? Dan kunt u ook gebruik maken van de overgangsregeling. Vul het aanvraagformulier Legesvrij (PDF 112 kB) in en stuur dit met het rapport van uw EPA adviseur naar vergunningen@heerenveen.nl.

Vraag en antwoord

Particulieren en organisaties die in de gemeente Heerenveen een duurzaam project willen uitvoeren.

U vraagt een gratis vergunning aan. Normaal gesproken kost een vergunningaanvraag geld. We noemen dat leges, deze hoeft u niet te betalen. Zijn de kosten hoger dan €50.000, dan krijgt u een korting van € 50.000,-.

Via het aanvraagformulier op onze website. Dit formulier vult u in, waarna u het samen met uw vergunningaanvraag upload via ons digitale omgevingsloket.

Tegelijk met de vergunningaanvraag.

In heel 2017. Heeft u in 2016 een bouwvergunning aangevraagd en voldoet uw huis aan de norm dan kunt u de legeskorting nog aanvragen.

De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de spelregels.

Uw verzoek om legeskorting pakken we tegelijk met uw vergunningaanvraag op. Hiervoor geldt een standaardprocedure. Dit betekent dat u binnen 8 weken antwoord van ons krijgt.

Gaat u een woning bouwen of verbouwen? Dan moet u een rapport van een erkend specialist meesturen (EPA-adviseur).
Gaat u duurzame energie opwekken? Dan hebben wij voldoende aan de gegevens op de vergunningaanvraag.

Vragen over de procedure en het toetsen van uw aanvraag stelt u direct aan de gemeente. Technische vragen over uw project kunt u niet bij de gemeente kwijt. Deze informatie kunt u bij externe adviseurs vragen.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze moet maximaal 50% van de huidige EPC eis in het Bouwbesluit zijn. Bouwt u een energieneutrale of Nul op de Meter woning of pand? Dan is dit prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA adviseur.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie-Index. In de nieuwe situatie mag deze maximaal 0,7 zijn. Verbouwt u tot energieneutraal of Nul op de Meter? Dan is dat prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA-adviseur.

EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt
De EPC geeft voor een nieuwbouwwoning aan hoeveel energie nodig is om te verwarmen, koelen en water te verwarmen. Hoe lager het cijfer hoe minder energie nodig is.

EI= Energie-index
De Energie-Index zegt hoe energiezuinig uw bestaande woning is. Het is de uitgebreide versie van wat vroeger bekend stond als het energielabel. Hoe lager het index cijfer, hoe zuiniger de woning.

Wij willen graag weten wat de effecten zijn van deze gratis vergunning. De informatie in de toelichting gebruiken we daarom om te meten hoeveel energie we besparen en hoeveel duurzame energie we opwekken.