Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Ontwikkeling gebied Klaverblad Noordoost

Alle ontwikkelingen rondom Klaverblad Noordoost leest u op deze pagina. De gemeente streeft ernaar om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2019 een besluit genomen over het vervolg. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de eindschets van de Sinnetafel als startpunt te gebruiken.
Daarnaast stelt het college het volgende voor:
1) Eén bestemmingsplan voor het hele gebied Klaverblad Noordoost te maken
In dit plan moet in ieder geval ruimte zijn voor:
a) 40 hectare bedrijventerrein (fasegewijs, waarbij we starten met 20 hectare in het bestemmingsplan)
b) circa 50 hectare agrarisch gebied (gedeeltelijk natuur-inclusief)
c) circa 30 hectare zonnepark
Deze uitkomsten zijn weergegeven op de eindschets van Weusthuis en ze zijn omschreven in het rapport ‘ontwikkeling Klaverblad Noordoost’.

Zie ook

Rapport Sinnetafel (PDF 4 MB)
Eindschets Sinnetafel (PDF 11 MB)