Ontwikkeling gebied Klaverblad Noordoost

Het is een tijdje stil geweest rond de ontwikkelingen op Klaverblad Noordoost. Dat betekent niet dat we stil gezeten hebben. Het rapport is afgerond, de eindschets van de Sinnetafel is klaar.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad besluit op 20 mei a.s. over het vervolg. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de eindschets van de Sinnetafel als startpunt te gebruiken.

Daarnaast stelt het college het volgende voor:
1) Eén bestemmingsplan voor het hele gebied Klaverblad Noordoost te maken
In dit plan moet in ieder geval ruimte zijn voor:
a) 40 hectare bedrijventerrein (fasegewijs, waarbij we starten met 20 hectare in het bestemmingsplan)
b) circa 50 hectare agrarisch gebied (gedeeltelijk natuur-inclusief)
c) circa 30 hectare zonnepark
Deze uitkomsten zijn weergegeven op de eindschets van Weusthuis en ze zijn omschreven in het rapport ‘ontwikkeling Klaverblad Noordoost’.

2) Een landschapsplan en een beplantingsplan op te stellen en te realiseren.
In dit plan willen we de kwaliteiten van het gebied versterken. Tijdens de Sinnetafel gaven veel omwonenden aan dat de huidige groene buffer tussen het dorp en het IBF (en straks KNO) veel steviger moet worden. In dit plan beschrijven we hoe deze groene buffer eruit komt te zien. We kijken ook naar andere zaken: Waar is de buffer wel of juist niet nodig? Welke kansen kunnen we koppelen, bijvoorbeeld een ommetje? Hoe zorgen we ervoor dat er een goede overgang komt van bedrijventerrein via zonnepark naar landbouw? Waar komen wegen? ..etc..

3) Het zonnepark samen met de Heerenveense energie coöperaties te ontwikkelen.
De energie coöperaties Us AEngwirden, Duurzaam Akkrum Nes en Enerzjykooperaasje Aldeboarn hebben al aangegeven graag met ons mee te denken. Zij willen graag een partner zijn bij de ontwikkeling van het zonnepark. Als voorbeeld zien we het zonnepark op Ameland, waar de gemeente en de lokale energie coöperatie samen aan het stuur zitten. We gaan onderzoeken of dit ook in Heerenveen kan.

Op onderstaande afbeelding ziet u de eindschets van Sinnetafel. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Zie ook

Rapport Sinnetafel (PDF 4 MB)
Eindschets Sinnetafel (PDF 11 MB)