Samen duurzaam in Heerenveen

De gemeente Heerenveen nodigt u uit om mee te denken en uw mening te geven over hoe wij in 2050 energieneutraal zijn en geen afval meer hebben. Maar ook hoe we een gezonde leefstijl en een veilige leefomgeving kunnen stimuleren. Internationaal zijn er afspraken gemaakt en ook de Nederlandse regering heeft duurzame ambities. Maar wat betekent dat voor u, als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie?

Samen duurzaam in Heerenveen: waar gaan we mee aan de slag?

Datum: woensdag 11 april 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Plaats: Thialf, Pim Mulierlaan 1 Heerenveen

Vanwege de catering horen wij graag vóór 6 april of u wel of niet komt.
U kunt zich aanmelden via een e-mail naar duurzaam@heerenveen.nl

Heeft u goede ideeën? Bent u geïnteresseerd? Of bent u voorloper op gebied van duurzaamheid? Bent u deskundig? Of betrokken bij uw leefomgeving? Of nieuwsgierig? Dan bent u van harte welkom om met ons te werken aan het nieuwe programma duurzaamheid voor de gemeente Heerenveen.

Een voorbeeld?

Heeft u goede voorbeelden die u graag op de avond met ons wilt delen, dan kan dat:

  • Door het ophangen van een poster (printen op A1 formaat kunnen wij voor u doen)
  • Door het houden van een korte presentatie (maximaal 2 minuten) over uw goede voorbeeld/initiatief

Wilt u hier gebruik van maken? Laat ons dit dan weten via duurzaam@heerenveen.nl

Het vervolg

De uitkomsten van de bijeenkomst gebruiken we bij het opstellen van het nieuwe duurzaamheidsprogramma. Na de zomer is dit klaar en organiseren we een tweede bijeenkomst. Wij delen de uitkomsten dan graag met u en toetsen of uw inbreng goed in het plan staat. U ontvangt hiervoor later een uitnodiging. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het programma.