Sinnetafel

Deze pagina is niet meer actueel

Zonsondergang met sloot

Het proces Sinnetafel is afgesloten, deze pagina blijft echter beschikbaar voor achtergrondinformatie bij het project KNO.

De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân slaan de handen ineen voor een onderzoek naar zonneparken rond het Klaverblad. Dit doen we samen met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen via de ‘Sinnetafel’. Op deze pagina informeren we u over de actuele stand van zaken maar vertellen we ook over het proces wat we hebben doorlopen.

Planning en vervolg: hoe staat het ermee

De opbrengst van de bijeenkomsten (zie bijeenkomsten onder aan deze pagina voor de details) was groot. Het college moet op basis hiervan een helder besluit nemen. We streven ernaar dat het nieuwe college voor de zomervakantie een besluit kan nemen.

Meer details over acties en onderwerpen die de afgelopen periode zijn besproken leest u in de Nieuwsbrief Sinnetafel Klaverblad Noord Oost Heerenveen 13-06-2018 (PDF 303 kB).

Wat is Sinnetafel?

De Sinnetafel is een gezamenlijk experiment van de gemeente en provincie Fryslân. De manier waarop we het onderzoek uitvoeren, noemen we de Sinnetafel. In een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we samen met (vertegenwoordigers van) omwonenden, bedrijven, milieuorganisaties en energiespecialisten om tafel gezeten. We bogen ons over mogelijkheden, uitdagingen en knelpunten. Aan de hand van deze sessies bekijken we of één of meer zonneparken haalbaar en wenselijk zijn en onder welke voorwaarden.

Over welke locaties gaat het?

Niet iedere locatie is geschikt voor een zonnepark. Er is een flink stuk grond nodig, dat beschikbaar is en in de buurt van dorp of stad ligt. Het gebied rond het Klaverblad voldoet daaraan. Daarbij komt dat de gemeente hier veel grond in eigendom heeft. De Sinnetafel onderzoekt het gebied Klaverblad Noordoost en Zuidoost.

Mogelijkheden zonnepark op gemeentelijke grond

Locatie C: Klaverblad Noordwest/Omweg: Commercieel initiatief zonnepark
Locatie D: Klaverblad Zuidoost – mogelijk zonnepark
Locatie J: Klaverblad Noordoost, mogelijk deels zonnepark, bedrijventerrein & agrarisch gebied
Locatie A, B en E: vallen buiten de scope van het onderzoek. Meer informatie over deze gebieden is opgenomen in het document ‘Zon in Heerenveen’ (zie rechter kolom).

Klaverblad Noordoost (J): meer functies in één gebied

De locatie Klaverblad Noordoost is zo groot dat verschillende combinaties van functies onderzocht kunnen worden. We houden er rekening mee een deel van Klaverblad Noordoost in de toekomst bedrijventerrein wordt. Onderwerp van de discussie van de Sinnetafel is daarom welk deel van Klaverblad Noordoost geschikt is als zonnepark en welk deel voor andere bestemmingen (bedrijfsontwikkeling en agrarische grond)

Klaverblad Zuidoost (D)

Dit stuk grond is meer dan 4 ha groot. Het is momenteel in gebruik als tijdelijke opslag- en verwerkingslocatie van vrijgekomen grond. Het ligt tussen de invoegstrook A32-A7 en de Mercurius bij het IBF.

Noordwestkant (C)

Aan de noordwestkant van het Klaverblad is een commerciële initiatiefnemer al bezig om een plan te ontwikkelen voor een zonnepark. Dit gebied is geen onderdeel van de Sinnetafel.

In en direct rond het Klaverblad

De grond in en direct rond het Klaverblad en bij de afslagen is van Rijkswaterstaat en niet beschikbaar voor een zonnepark. Dit gebied wordt niet meegenomen in de Sinnetafel.

Bijeenkomsten

Concreet bestaat de Sinnetafel uit drie bijeenkomsten, die inmiddels allemaal hebben plaatsgevonden.

  • Bijeenkomst Sinnetafel (12 september 2017) voorbereidende bijeenkomst met direct belanghebbenden en specialisten.
  • Bijeenkomst Sinnecafé (10 oktober 2017) Uitwerking en vormgeving plannen en ideeën. Wat kan wel? Wat niet?
  • Bijeenkomst Sinneplan (15 november 2017) Presentatie één of meerdere voorkeursscenario’s met ruimte voor feedback.

Detailinformatie over de aanpak Sinnetafel leest u in de werkwijze (PDF 153 kB).