Sinnetafel

Zonsondergang met slootDe gemeente Heerenveen en provincie Fryslân slaan de handen ineen voor een onderzoek naar zonneparken rond het Klaverblad. Dit onderzoek  doen we samen met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uitvoeren via de ‘Sinnetafel’.

Wat is Sinnetafel?

De Sinnetafel is een gezamenlijk experiment van de gemeente en provincie Fryslân. De manier waarop we het onderzoek uitvoeren, noemen we de Sinnetafel. In een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we samen met (vertegenwoordigers van) omwonenden, bedrijven, milieuorganisaties en energiespecialisten om tafel gezeten. We bogen ons over mogelijkheden, uitdagingen en knelpunten. Aan de hand van deze sessies bekijken we of één of meer zonneparken haalbaar en wenselijk zijn en onder welke voorwaarden.

Over welke locaties gaat het?

Niet iedere locatie is geschikt voor een zonnepark. Er is een flink stuk grond nodig, dat beschikbaar is en in de buurt van dorp of stad ligt. Het gebied rond het Klaverblad voldoet daaraan. Daarbij komt dat de gemeente hier veel grond in eigendom heeft. De Sinnetafel onderzoekt het gebied Klaverblad Noordoost en Zuidoost.

Mogelijkheden zonnepark op gemeentelijke grond

Locatie C: Klaverblad Noordwest/Omweg: Commercieel initiatief zonnepark
Locatie D: Klaverblad Zuidoost – mogelijk zonnepark
Locatie J: Klaverblad Noordoost, mogelijk deels zonnepark, bedrijventerrein & agrarisch gebied
Locatie A, B en E: vallen buiten de scope van het onderzoek. Meer informatie over deze gebieden is opgenomen in het document ‘Zon in Heerenveen’ (zie rechter kolom).

Klaverblad Noordoost (J): meer functies in één gebied

De locatie Klaverblad Noordoost is zo groot dat verschillende combinaties van functies onderzocht kunnen worden. We houden er rekening mee een deel van Klaverblad Noordoost in de toekomst bedrijventerrein wordt. Onderwerp van de discussie van de Sinnetafel is daarom welk deel van Klaverblad Noordoost geschikt is als zonnepark en welk deel voor andere bestemmingen (bedrijfsontwikkeling en agrarische grond)

Klaverblad Zuidoost (D)

Dit stuk grond is meer dan 4 ha groot. Het is momenteel in gebruik als tijdelijke opslag- en verwerkingslocatie van vrijgekomen grond. Het ligt tussen de invoegstrook A32-A7 en de Mercurius bij het IBF.

Noordwestkant (C)

Aan de noordwestkant van het Klaverblad is een commerciële initiatiefnemer al bezig om een plan te ontwikkelen voor een zonnepark. Dit gebied is geen onderdeel van de Sinnetafel.

In en direct rond het Klaverblad

De grond in en direct rond het Klaverblad en bij de afslagen is van Rijkswaterstaat en niet beschikbaar voor een zonnepark. Dit gebied wordt niet meegenomen in de Sinnetafel.

Bijeenkomsten

Concreet bestaat de Sinnetafel uit drie bijeenkomsten, die inmiddels allemaal hebben plaatsgevonden.

Detailinformatie over de aanpak Sinnetafel leest u in de werkwijze (PDF 153 kB).

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De bijeenkomsten hebben waardevolle resultaten opgeleverd. Concreet denken we aan één of meer bruikbare scenario’s voor de toekomstige inrichting van het gebied. Deze uitkomsten of scenario’s worden met alle voors en tegens aan het bestuur van de gemeente aangeboden. Zij besluiten vervolgens over eventueel te nemen vervolgstappen.

Wilt u meedenken?

Bent u omwonende, specialist, bedrijf of op een andere manier belanghebbende of belangstellende en wilt u meedenken en/of op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u zich melden bij de gemeente via m.postma@heerenveen.nl.