Enquête Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noordoost

In verband met het coronavirus zijn de mogelijkheden voor een bijeenkomst op dit moment beperkt. Met de video en het informatieboekje hopen we dat u toch een goed beeld heeft kunnen krijgen van het schetsontwerp voor de gebiedsontwikkeling van Klaverblad Noordoost. Deelnemen aan de vragenlijst is niet meer mogelijk

Definitief ontwerp

Uw reactie nemen wij vervolgens mee in de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp. In het definitief ontwerp wordt onder andere aandacht besteed aan de invulling van de verschillende functies in het gebied en hun precieze locatie en ontsluiting.

Op de hoogte blijven?

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van Klaverblad Noordoost? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Plattegrond gebied Klaverblad Noordoost