Evaluatie herinrichting De Knipe

Deze pagina is niet meer actueel

In de afgelopen jaren is De Knipe opnieuw ingericht. Het Kenniscentrum Shared Space voert op verzoek van de gemeente Heerenveen een evaluatie uit naar de resultaten van deze herinrichting. Aan de hand van deze enquête brengen wij graag in beeld wat de beleving van bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers is over de resultaten van de herinrichting van De Knipe.

De deelname aan deze enquête is anoniem en de uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor aanbevelingen aan de gemeente Heerenveen. Deelnemen is niet meer mogelijk.