Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Voor een uitkering moet je 18 jaar of ouder zijn.
Je woont zelfstandig en hebt weinig of geen inkomsten of spaargeld en je partner ook niet? Dan kun je recht hebben op een uitkering.
Woon je bij je ouders? Dan krijg je een lagere uitkering dan wanneer je zelfstandig woont.
Ben je jonger dan 21 en woon je niet meer bij je ouders? Dan bekijkt de gemeente of het echt nodig is om jou zelf een uitkering te geven. Bijvoorbeeld omdat je niet meer thuis kunt wonen door problemen met je ouders. De gemeente zal dan wel het geld voor de uitkering terugvragen aan je ouders.
Heb je spaargeld of bezittingen? Dat noemen wij vermogen. Heb je meer vermogen dan een bepaald bedrag, dan krijg je geen uitkering. Dat bedrag bijna € 6.000 als je alleenstaand bent of bijna € 11.000 als je alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont. Het vermogen van je partner met wie je samenwoont of getrouwd bent, telt ook mee. Schulden trekken wij van het bedrag af.