Archief

Aanpak illegaal afval dumpen

De gemeente Heerenveen gaat illegaal afval dumpen aanpakken. Als eerste is de wijk Nijehaske aan de beurt. Al een aantal jaren is er overlast voor omwonenden. Handhaven op dumpen van afval is lastig, omdat dit vaak ’s nachts en in het weekend gebeurt. Omwonenden van de ondergrondse containers in Nijehaske hebben de gemeente gevraagd de... Lees meer
beachrugby
Heerenveen is hostcity Nationale Sportweek
Heerenveen is één van de vijf hostcities van Nationale Sportweek 2018. Wethouder Sport van de gemeente Heerenveen, Jelle Zoetendal, maakte dit vandaag bekend. De sportweek vindt plaats van 15 tot en met 29 september 2018 en overlapt daarmee met de Europese Week van de Sport. Honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties uit heel Nederland... Lees meer
Geschreven woorden
Frysk
Op 28 maaie 2018 hat de gemeenteried fan Heerenveen de taalnota Fierder mei Frysk en de bypassende taaloardering fêststeld. Beide binne op 18 juny 2018 yn wurking gien. De ambysje yn de nota is formulearre troch ynwenners, meiwurkers en partners fan de gemeente. Meartaligens is it útgongspunt fan dy ambysje. Dêrom mei Frysk der wêze... Lees meer
Inkoop Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning vanaf 2019
De gemeente Heerenveen is gestart met de aanbesteding van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning voor het jaar 2019. Het gaat hier om een Europese aanbesteding op basis van het Zeeuws model. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, in aanmerking kan komen voor een overeenkomst. De aanbesteding heeft betrekking op inwoners van... Lees meer
Nieuwbouw voor samenwerkingsschool Tjalleberd
Het bestuur van de Tjongerwerven CPO is samen met de gemeente Heerenveen klaar voor de volgende stappen in het traject naar nieuwbouw van de basisschool in Tjalleberd. Met het bestuur van de school als bouwheer en de gemeente als financier, kunnen de plannen voor nieuwbouw verder worden uitgewerkt. Met de nieuwbouw is in totaal een... Lees meer