Archief

Mogelijke waterwinlocatie

Drinkwaterbedrijf Vitens gaat onderzoeken of in het gebied tussen Heerenveen en Gorredijk water gewonnen kan worden. Een bodemonderzoek voor een mogelijke nieuwe waterwinlocatie in dit gebied start in februari 2018. Vitens wil een nieuw waterwingebied (6,5 miljoen m3/jaar) om ook in de toekomst Friesland van drinkwater te kunnen blijven voorzien. Vitens kondigde de plannen aan...
Afspraak
afspraak
klachten
klachten
Nieuwe afspraken over huurwoningen
Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, Huurderbelangenvereniging Heerenveen en Bewonersraad Friesland met elkaar om tafel om te praten over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de huisvesting zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van bewoners van huurwoningen. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn...
gevonden fietsen
Kijkdag fietsen zaterdag 16 december 2017
Bent u de afgelopen maanden uw fiets kwijtgeraakt in de gemeente Heerenveen? Fout geparkeerde of gevonden fietsen en de zogenaamde ‘weesfietsen’ kunt u op zaterdag 16 december 2017 tussen 11.00 en 12.00 uur komen bekijken. Misschien staat uw fiets in de opslag. Alléén wanneer u overtuigend (met bewijs) kunt aantonen dat uw fiets er tussen...