Archief

Gegevensuitwisseling zorgtaken
Sinds januari 2015 is een aantal zorgtaken door het rijk aan de gemeente overgedragen. Daarmee zijn er ook algemene gegevens van zorgaanbieders bij de gemeente terechtgekomen. De gemeente moet terughoudend zijn met het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens, maar wat betekent dat nu? Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens – reguliere en ‘bijzondere’...
Kwaliteit zorg en ondersteuning
Voor veel vragen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij ons terecht. We willen iedere inwoner die met ondersteuning en zorg te maken heeft zo goed mogelijk helpen. Dat is vaak maatwerk. Samen met u zoeken we naar de meest passende oplossing voor uw situatie. Zoekt u een oplossing? Zoals we aangaven...
Gebruik openbare ruimte
Plaatst u een container op de stoep? Of een hekwerk of een kraan op straat? In dit soort situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket online. Kies bij de activiteiten voor ‘Opslag roerende zaken’. Kosten De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de ....
Wanneer kom ik in aanmerking voor de HZR?
u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven) u bent 18 jaar of ouder u heeft op de peildatum van 1-1-2018 een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. u heeft voor 2018 een aanvullende zorgverzekering afgesloten. Er is geen vermogenstoets.
Hoeveel is de HZR?
€ 144 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarde voldoen is het € 288).