Bestuurlijke informatie opvragen

Welke informatie kunt u krijgen?

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u alle bestuurlijke informatie krijgen behalve als:

  • economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen
  • er vertrouwelijke gegevens in staan
  • de gemeente niet goed meer kan inspecteren, controleren of toezicht houden
  • de privacy van personen in gevaar komt

Wat zet u in uw brief?

In uw brief zet u in elk geval:

  • het onderwerp ‘Wob-verzoek’
  • over welk bestuurlijke aangelegenheid u informatie wilt
  • zo mogelijk het document dat u wilt ontvangen
  • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Waarheen stuurt u uw Wob-verzoek?

Stuur uw Wob-verzoek naar:
Gemeente Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

Wat doet de gemeente met uw Wob-verzoek?

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw verzoek. Dat duurt minimaal vier weken, maximaal acht weken. Als de gemeente uw verzoek goedkeurt, krijgt u de informatie als deze in documenten is vastgelegd. De gemeente is niet verplicht om overzichten te maken of nader onderzoek te doen.