Financiën - Gemeente Heerenveen

Financiën

Financiën bij de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

We kennen de volgende documenten:

De Begroting

De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. Lees de begroting 2019 op de website van de begroting.

De Perspectiefnota

Via de Perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar.

De Jaarrekening

De Jaarrekening 2018 laat zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld.

De Verzamelbesluiten

In de Verzamelbesluiten worden de financiële mutaties in het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft mutaties op bestaande budgetten. De mutaties worden beoordeeld op ‘onvermijdbaar’ en ‘onuitstelbaar’.