Gemeenteraad

foto raadszaalDe gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad besluit over het beleid voor de gemeente Heerenveen. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed heeft uitgevoerd. Dit doet de gemeenteraad namens de inwoners van Heerenveen. Ook onderhoudt de raad contact met de inwoners en belangenorganisaties.

Meer weten over de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft een eigen website. Daar vindt u meer informatie over wat de gemeenteraad doet, over welke onderwerpen de gemeenteraad besluit en wie er in de gemeenteraad zitten. Ook vindt u er de vergaderagenda’s met vergaderstukken en verslagen, raadsvragen, moties en financiële stukken.