Dossiers

Breedband
Whitepaper stratix draadloos vs glasvezel (PDF 509 kB)
Beleidsoverzicht Omgevingsvisie
Bestuur 01_Verordening_burgerinitiatief_2016 (PDF 401 kB) 02_Participatie-_en_inspraakverordening_Heerenveen_2016 (PDF 110 kB) Cultuur 01 Cultuurnota_14_maart_2017 (PDF 1 MB) Duurzaamheid 01_Beleidskader_zonneparken_Heerenveen_2016 (PDF 7 MB) 02_Uitvoeringsprogramma_duurzaamheid_2015-2020 (PDF 1 MB) 03_Beleidsnotitie windenergie 2005 (PDF 291 kB) Economie 01 Ondernemersfonds_-_raadsvoorstel – 15-12-2014 (PDF 201 kB) 02 Integrale_detailhandelsvisie_2011 (PDF 1 MB) 03 Aanloopgebied_in_het_detailhandelsbeleid_-_notitie – 2012 (PDF 866 kB) 04 Sociaal-economisch_beleid_2011-2016 (PDF 770 kB) 05 Verkenning_economische_samenwerking_F4_-_notitie –...
Economie, recreatie en toerisme
Economie Ondernemersfonds Heerenveen – raadsvoorstel 15 december 2014 (PDF 201 kB) Economisch beleid 2011 – 2016 – raadsvoorstel 14-11-2017 (PDF 257 kB) Beliedsnota Plattelân 2014-2017 – Provinsje Fryslân (PDF 822 kB) Toerisme en recreatie Notitie recreatie en toerisme Vrijetijdseconomie in Gemeente Heerenveen 2015 – 2018 (PDF 2 MB) Kadernota profilering Heerenveen 2012 – bijlagen (PDF...
Sociaal domein
De gemeente voert een aantal taken uit in het sociaal domein. Jeugdzorg; dit gaat om alle vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar en van vrijwillig tot verplicht. De basis is de Jeugdwet Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Participatiewet; deze nieuwe wet bundelt de oude WWB, WSW en Wajong Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor alle...
Grond en wonen
In dit dossier vindt u diverse documenten over grondbeleid en wonen. De nota Grondbeleid is in november 2013 vastgesteld door de raad. Grondbeleid Grondbedrijf Heerenveen – juli 2016 (PDF 2 MB) Monitor grondbedrijf – juni 2016 (PDF 674 kB) Motie VVD CDA GBH D66 FNP CU Vaststellen grondexploitaties De Fjilden Nieuwehorne – 29 juni 2015...