Dossiers

Breedband
Whitepaper stratix draadloos vs glasvezel (PDF 509 kB) Informatie van DFMopGlas (PDF 1 MB) Informatiebrief ambassadeurs december 2017 (PDF 419 kB) Brief raad en raadsfracties politieke steun voor grijs (PDF 191 kB) Samenvattende conclusies en aanbevelingen noordelijke rekenkamer breedband rapport fryslan (PDF 467 kB) Brief provincie stand van zaken (PDF 2 MB)... Lees meer
Beleidsoverzicht Omgevingsvisie
Cultuur 01 Cultuurnota_14_maart_2017 (PDF 1 MB) Duurzaamheid 01_Beleidskader_zonneparken_Heerenveen_2016 (PDF 7 MB) 02_Uitvoeringsprogramma_duurzaamheid_2015-2020 (PDF 1 MB) 03_Beleidsnotitie windenergie 2005 (PDF 291 kB)  ... Lees meer
Economie, recreatie en toerisme
Economie Begroting 2018 Heerenveen Ondernemers Fonds (PDF 47 kB) HOF-Evaluatie 2015-2017 (PDF 2 MB) Evaluatie HOF raadsvoorstel na college (PDF 207 kB) Ondernemersfonds Heerenveen – raadsvoorstel 15 december 2014 (PDF 201 kB) Economisch beleid 2011 – 2016 – raadsvoorstel 14-11-2017 (PDF 257 kB) Beliedsnota Plattelân 2014-2017 – Provinsje Fryslân (PDF 822 kB) Toerisme en recreatie... Lees meer
Sociaal domein
De gemeente voert een aantal taken uit in het sociaal domein. Jeugdzorg; dit gaat om alle vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar en van vrijwillig tot verplicht. De basis is de Jeugdwet Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Participatiewet; deze nieuwe wet bundelt de oude WWB, WSW en Wajong Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor alle... Lees meer
Grond en wonen
In dit dossier vindt u diverse documenten over grondbeleid en wonen. De nota Grondbeleid is in november 2013 vastgesteld door de raad. Grondbeleid Grondbedrijf Heerenveen – juli 2016 (PDF 2 MB) Monitor grondbedrijf – juni 2016 (PDF 674 kB) Motie VVD CDA GBH D66 FNP CU Vaststellen grondexploitaties De Fjilden Nieuwehorne – 29 juni 2015... Lees meer