Begroting en jaarrekening

In dit dossier vindt u de financiële stukken.

2018

Themarekening 2017 (PDF 4 MB)
Themarekening – begrotingswijzigingen (PDF 111 kB)

Verzamelbesluiten 2018

Afwijkingen op de ramingen van baten en lasten 2018-2 (PDF 408 kB)
Begrotingswijziging verzamelbesluit nr 2 2018 (PDF 117 kB)

2017

Perspectiefnota 2017 (PDF 1 MB)
Begrotingswijziging Perspectiefnota 2017 (PDF 98 kB)
Motie bij Perspectiefnota CU Experimenteel actieonderzoek (PDF 81 kB)
Themarekening 2016 (PDF 8 MB)
Themarekening 2016 – 1e erratum (PDF 493 kB)
Themarekening 2016 – 2e erratum (PDF 227 kB)
Themarekening 2016 – Controleverklaring_gemeente_Heerenveen (PDF 232 kB)
Themarekening 2016 – Begrotingswijziging (PDF 97 kB)

Verzamelbesluiten 2017

Raadsvoorstel_Verzamelbesluiten_en_afschaffen_Bestuursrapportage (PDF 112 kB)
Verzamelbesluit 2017-2 – raadsbesluit GEAMENDEERD (PDF 167 kB)
Verzamelbesluit 2017-2 – Afwijkingen op de ramingen van baten en lasten (PDF 477 kB)
Verzamelbesluit 2017-2 – Begrotingswijziging (PDF 99 kB)
Verzamelbesluit 2017-1 – Financiële mutaties raadsbesluit (PDF 95 kB)
Verzamelbesluit 2017-1 – Afwijkingen op de ramingen van baten en lasten (PDF 487 kB)
Verzamelbesluit 2017-1 – Begrotingswijziging (PDF 100 kB)

2016

Raadsbesluit rapport van bevindingen en accountantsverklaring jaarrekening 2015 (PDF 69 kB)
Themarekening 2015 definitief – gestempeld + erratum (PDF 9 MB)
Themarekening 2015 (PDF 8 MB)
Accountantsverslag Heerenveen 2015 concept d d 22-09-2016 – getekend (PDF 1 MB)
Controleverklaring 2015 met beperking – WG – logo (PDF 518 kB)
Controleprotocol jaarrekening 2016 (PDF 690 kB)
Perspectiefnota 2016 (PDF 2 MB)
Bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2016-2020 (PDF 514 kB)
Analyse begrotingsscan 2016 (PDF 731 kB)
Motie Lagere OZB-lasten voor bedrijven (PDF 189 kB)
Motie OZB-lasten (PDF 170 kB)
Motie – Museum Belvédère (PDF 165 kB)